Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbart resande i Örebroregionen

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 februari 2017 – 31 mars 2020

Projektet Hållbart resande i Örebroregionen ska bidra till minskade koldioxiduppsläpp från arbetspendling i Örebroregionen. Detta genom att öka andelen hållbara persontransporter i företag och organisationer.

Hållbart resande Örebro

Hållbart resande i Örebroregionen ska bidra till hållbarare arbetspendling.

Bakgrund

I Örebroregionen står transporterna för 37 procent av de totala koldioxidutsläppen. Trenden visar att antalet fordon med stor sannolikhet kommer att öka i regionen, vilket är positivt för Örebroregionens arbetsmarknad och tillväxt men samtidigt en utmaning för miljö och klimat. Därför är det nu viktigt att satsa på lösningar för hållbart resande vilket både tacklar transportsektorns koldioxidutsläpp och möter ökad efterfrågan på vägnätet.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet Hållbart resande i Örebroregionen ska öka andelen hållbara persontransporter i företag och organisationer. För att nå målet ska projektet genom aktiviteter och åtgärder inom mobility management skapa fler hållbara alternativ till arbetspendling och tjänsteresor. Pendlingslösningarna som uppstår hos företag och organisation ska förutom att öka andelen hållbara persontransporter även bidra till hållbar tillväxt genom nya företag och förenklad pendling till regionen.

Utöver detta vill projektet även bidra till ett regionalt samordnat effektivt arbete kring hållbart resande i företag och organisationer både på en strategisk och operativ nivå.

 

Målgrupper

Den primära målgruppen för projektet är anställda hos deltagande organisationer och företag.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Askersunds kommun

89 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Degerfors kommun

39 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Hallsbergs kommun

138 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlskoga kommun

138 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Kumla kommun

39 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Laxå kommun

39 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Lekebergs kommun

79 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Lindesbergs kommun

234 800 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Örebro län

39 600 kr

 

Offentlig medfinansering

Nora kommun

79 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

4 308 100 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

340 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro universitet

59 400 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 625 900 kr

Total medfinansering

5 625 900 kr

50,71 %

Summa EU-medel

5 467 500 kr

49,29 %

Total finansiering

11 093 400 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201162

Projektägare

REGION ÖREBRO LÄN

Projektledare

Mirja Mattsson
REGION ÖREBRO LÄN
019 602 63 74

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden