Tillväxtverket
Hållbara transporter

Hållbara transporter Kalmar Växjö och Lnu

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 31 oktober 2016 – 30 juli 2017

Förstudieprojektet Hållbara transporter Kalmar Växjö och Lnu ska fokusera på cykelfrämjande innovationer i det nya universitetsområdet i Kalmar och det nya resecentrumet i Växjö för att arbeta fram en ansökan till ett genomförandeprojekt.

Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektet ska undersöka cykelfrämjande innovationer i det nya universitetsområdet i Kalmar och det nya resecentrumet i Växjö för att arbeta fram en ansökan till ett genomförandeprojekt.

Linnéuniversitetet har idag campusverksamhet i både Kalmar och Växjö. I Växjö är universitetet samlat på ett stort universitetsområde ett par kilometer utanför Växjö centrum. I Kalmar är universitetet idag utspritt på en rad olika platser runtom i staden. Universitetet har cirka 2000 anställda och 31 000 studenter, varav cirka 14 000 helårsstudenter. Det är alltså närmare 16 000 personer som regelbundet ska ta sig till och från något av de båda universitetsområdena. Varje dag reser dessutom ett stort antal medarbetare mellan de båda städerna. En stor utmaning ligger i att ställa om resandet mellan universitetsområdena i en mer hållbar riktning.

Undersökningen utförs nu i samband med byggandet av det nya universitetsområdet i Kalmar och det nya resecentret i Växjö, vilket ger projektet en unik möjlighet att utveckla och testa nya lösningar när det gäller strategisk planering av tillfartsvägar för cykel.

 

Projektets mål är att:

  • skapa en bild av trafikflöden i de cykelstråk som leder till och från det nya universitetsområdet i Kalmar samt till och från Växjös nya resecentrum
  • undersöka förutsättningarna för cykelfrämjande innovationer inom två områden: det nya universitetsområdet i Kalmar och det nya resecentrumet i Växjö
  • ta fram en nulägesbeskrivning av resvanorna bland Linnéuniversitetets studenter och medarbetare
  • ge inspiration till och höja kunskapen inom projektgruppen. Kopplat till arbetet mot mål 2 och 4 kommer förstudiens partners/medfinanisärer undersöka möjligheten till utveckling av regionalt baserat företagande kopplat till tjänster, mobility management och tekniska innovationer som främjar hållbart resande

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kalmar kommun

140 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Linnéuniversitetet

80 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Växjö kommun

140 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

360 000 kr

Privat medfinansering

AEVS Eldaren (en del av P&E Fastighetspartner)

20 000 kr

 

Privat medfinansering

Skanska Sverige

20 000 kr

 

Summa privat medfinansering

40 000 kr

Total medfinansering

400 000 kr

50,16 %

Summa EU-medel

397 491 kr

49,84 %

Total finansiering

797 491 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201240

Projektägare

Kalmar kommun

Projektledare

Mattias Andersson
Kalmar kommun
0734 19 91 81

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden