Tillväxtverket
Hållbara transporter

Framtagande av strategisk plan för utbyggnad av infrastruktur för laddning av elbilar längs väg E12

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 oktober 2019 – 31 maj 2020

E12 sträcker sig från Mo i Rana i Norge till Helsingborg i Sverige. Projektet Framtagande av strategisk plan för utbyggnad av infrastruktur för laddning av elbilar längs väg E12 ska identifiera vilka platser längs väg E12 som lämpar sig bäst för utbyggnad av laddinfrastruktur. En ökad tillgänglighet till laddstationer är särskilt viktig för turismnäringen i området.

Elbil

Elbil

Bakgrund

Av de 910 km som sträckan består av, ligger 460 km i Västerbotten. Vägen trafikeras bland annat av arbetspendlare, fjällresenärer och tunga timmertransporter. Men det saknas idag en tillräckligt utbyggd laddinfrastruktur för att elbilschaufförer ska kunna färdas längs sträckan på ett säkert, snabbt och obehindrat sätt. Detta påverkar turismnäringen i hela det berörda området.

Projektet Framtagande av strategisk plan för utbyggnad av infrastruktur för laddning av elbilar längs väg E12 ska identifiera vilka platser som lämpar sig bäst för utbyggnad av laddinfrastruktur. Både längs den aktuella sträckan och i hela länet. Det finns idag möjlighet till snabbladdning i bland annat Umeå, Lycksele och Storuman, men det behövs fler för att både gods- och persontransporter som drivs med el ska kunna färdas effektivt. E12 binder samman Norge, Sverige och Finland och är därför en av de viktigaste vägsträckorna i regionen.

Mål

Projektet har som mål att leverera en strategisk plan för utbyggnad av infrastruktur för elbilsladdning längs väg E12. Andra strategiska platser för laddinfrastruktur i Västerbottens län ska också pekas ut.

Målgrupp

Den primära målgruppen består av elbolag och kommunorganisationer som är delaktiga i utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Tankstationer, restauranger och hotell som ligger längs E12 påverkas av projektet och blir därför indirekta målgrupper.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt ska en strategisk plan finnas för utbyggnad av laddinfrastruktur vid väg E12. Denna kommer att presenteras i form av en skriftlig rapport, samt via en workshop.

På längre sikt är förhoppningen att det ska vara möjligt att köra elbil obehindrat från Mo i Rana till Umeå. Elektrifiering av vägar bidrar även till målet om 70 procent lägre växthusgasutsläpp från fordonssektorn år 2030, jämfört med år 2010.


För mer information om Framtagande av strategisk plan för utbyggnad av infrastruktur för laddning av elbilar längs väg E12, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Föreningen blå vägen

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Skellefteå kraft AB

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

50 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

200 000 kr

Total medfinansering

200 000 kr

52,65 %

Summa EU-medel

179 845 kr

47,35 %

Total finansiering

379 845 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202995

Projektägare

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Projektledare

Johan Edqvist
Länsstyrelsen i Västerbottens län
010-225 45 10

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden