Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 2 december 2019 – 31 mars 2023

Offentliga organisationer i Östra Mellansverige behöver fortsatt operativ stöttning i arbete mot ett fossilfritt 2030. Projektet Fossilfritt 2030 – Fordon och drivmedel vill, genom samverkan med liknande initiativ, vara ett stöd i omställningen till fossilfria transporter.

Förnybara drivmedel

Bakgrund

Genom att erbjuda deltagande offentliga aktörer expertstöd i sin omställning till förnybara drivmedel för den egna fordonsflottan, vill Fossilfritt 2030 – Fordon och drivmedel bidra till en mer hållbar utveckling. Aktörerna kommer även att få hjälp vid upphandling av transporttjänster. Arbetet ska leda till en ökad grön regional tillväxt, stärkt krisberedskap, en ökad omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi, samt en ökad kunskap om transportsektorns omställning till förnybart, för såväl offentliga aktörer som för näringslivet.

Näringslivet kommer att medverka i projektet genom att svara för tillgången till förnybara drivmedel, fordon och infrastruktur. Företagen utgör en viktig marknad för de förnybara alternativ som framkommer genom projektet.

Bidra till en hållbar regional utveckling

Det övergripande målet med projektet är att bidra till en hållbar regional utveckling genom att underlätta de offentliga aktörernas omställning till att nå 2030-målet om en fossilfri transportsektor.

Målgrupp i Östra Mellansverige och Stockholms län

Projektets primära målgrupp är deltagande offentliga organisationer i de aktuella länen. Den sekundära målgruppen är övriga offentliga aktörer, samt små och medelstora företag i Östra Mellansverige och Stockholms län.

Minska utsläpp och öka kunskap

Efter avslutat projekt förväntas utsläppen från aktörernas egna fordonsflottor ha minskat. De ska även ha ökat sin kunskap om transportsektorns omställning, samt infört nya rutiner och kontrollsystem för omställningen av det egna transportsystemet.

På längre sikt förväntas projektet bidra till att nå målet om en fossilfri fordonssektor år 2030.

 

För mer information om Fossilfritt 2030 – Fordon och drivmedel, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Askersunds kommun

32 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Boxholms kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

96 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Finspångs kommun

105 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Flens kommun

96 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kinda kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Linköpings kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Stockholms län

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Södermanlands län

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Uppsala län

105 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

270 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Örebro län

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Östergötlands län

1 065 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Mjölby kommun

70 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

2 733 890 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

80 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sala kommun

96 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Skinnskattebergs kommun

96 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Stockholms läns landsting

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Svealandstrafiken 5565553350

96 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sörmlands läns landsting

732 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

75 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vadstena kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Västerås kommun

96 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Ydre kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Åtvidabergs kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Ödeshögs kommun

30 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

96 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

6 884 890 kr

Privat medfinansering

Biogas Öst

504 000 kr

 

Summa privat medfinansering

504 000 kr

Total medfinansering

7 388 890 kr

50 %

Summa EU-medel

7 389 426 kr

50 %

Total finansiering

14 778 316 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203402

Projektägare

Biogas Öst AB

Projektledare

Björn Isaksson
Biogas Öst AB
0768-19 52 82

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden