Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilfria transporter i norr - AC

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 januari 2018 – 31 oktober 2021

För projektet Fossilfria transporter i norr finns ett övergripande mål att Västerbotten ska nå en fossilfri fordonsflotta. För att uppnå det behöver minst 70 procent av oljan effektiviseras bort eller ersättas med ett fossilfritt alternativ innan år 2030.

Bakgrund

Samtidigt som Västerbotten använder stora mängder energi för transporter, så ökar förväntningarna på kommunerna att ha en mer klimatsmart och energieffektiv samhällsplanering. Projektet Fossilfria transporter i norr vill möta utmaningarna genom att tillhandahålla klimatstrategisk kompetens till kommunerna. Projektet vill även ta fram statistik, utveckla ett planeringsverktyg och organisera samverkan mellan samhällsplanerare och intressenter.

Syfte

Syftet med projektet är att minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter i Västerbotten med minst 70 procent till år 2030, jämfört med värdena år 2010.

Projektmålet är att ha etablerat förutsättningar i länets samtliga kommuner att strategiskt leda omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Målgrupp

Den primära målgruppen är politiker och tjänstemän i samtliga kommuner i Västerbotten. Offentliga aktörer med koppling till samhällsplanering är sekundär målgrupp.

Förväntat resultat

Efter genomfört projekt förväntas kommunernas kompentens och institutionella kapacitet för fossilfria transporter ha stärkts kraftigt.

Utöver det förväntas att:

  • Samtliga kommuner har fått tillgång till statistik och planeringsverktyg för fordon och drivmedel i sin kommun.
  • Utsläppen av växthusgaser från vägtransporter påbörjat en minskning på väg mot en koldioxidsnål ekonomi.
  • Samtliga kommuner tagit fram en målbild och en handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta.
  • Ett regionalt ledarskap med systemsyn etablerats genom samverkan mellan lokala och regionala aktörer.
  • En sammanvägning av kommunernas nuläge eller målläge möjliggjorts tack vara statistik- och planeringsverktyget. Detta kan användas för att bedöma om den gemensamma insatsen leder till att länet når en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

För mer information om Fossilfria transporter i norr – AC, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Biofuel Region AB

133 799 kr

 

Offentlig medfinansering

Bjurholms kommun

7 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Dorotea kommun

8 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Lycksele kommun

37 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västerbottens län

4 619 160 kr

 

Offentlig medfinansering

Malå kommun

9 001 kr

 

Offentlig medfinansering

Nordmalings kommun

21 001 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrbottens energikontor AB

94 674 kr

 

Offentlig medfinansering

Norsjö kommun

12 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Robertsfors kommun

19 999 kr

 

Offentlig medfinansering

Skellefteå kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sorsele kommun

8 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

3 750 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Storumans kommun

18 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

434 580 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vilhelmina kommun

19 999 kr

 

Offentlig medfinansering

Vindelns kommun

16 001 kr

 

Offentlig medfinansering

Vännäs kommun

26 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Åsele kommun

9 001 kr

 

Summa offentlig medfinansering

9 543 215 kr

Total medfinansering

9 543 215 kr

50 %

Summa EU-medel

9 543 215 kr

50 %

Total finansiering

19 086 430 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201436

Projektägare

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Projektledare

Johan Edquist
Länsstyrelsen i Västerbottens län
010-225 45 10

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden