Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 oktober 2016 – 31 januari 2020

Projektet Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige ska bidra till att offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala minskar sina koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020 genom omställning till förnybara alternativ, ställa om de egna fordonsparkerna samt upphandla koldioxidsnåla transporter.

Hållbart resande Östra Mellansverige

Bakgrund

Transportsektorn är en av de största utmaningarna för att Sverige ska nå nationella och internationella klimatmål. Statistik över nyregistreringar av personbilar i ÖMS-regionen visar att fossila alternativ ökar mer än förnybara och att de förnybara alternativen konkurrerar med och ersätter varandra. Det är i denna utmaning projektet fått sin drivkraft.

 

Vad ska projektet göra?

Projektets syfte är att bidra till att offentliga aktörer i Sörmland, Västmanland och Uppsala minskar sina koldioxidutsläpp med 20 procent till år 2020.

Förväntat resultat vid projektavslut är att:

  • koldioxidutsläpp från deltagande offentliga aktörers transportarbete förväntas ha minskat med 20 procent till 2020 genom effektivisering och omställning till förnybara alternativ
  • energianvändningen för fordonsflottan har minskat per anställd
  • små och medelstora företag har ökat sin konkurrenskraft och minskat sin klimatpåverkan genom att ställa om sina transporter till förnybara alternativ
  • nya laddplatser och tankställen för förnybara alternativ har tillkommit eller initierats. - En förbättrad möjlighet att uppnå de nationella miljömålen har skapats

De primära målgrupperna för projektets insatser är deltagande offentliga organisationer i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län. Sekundära målgrupper är övriga offentliga aktörer samt små och medelstora företag i de aktuella länen.

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Arboga kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Enköpings kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Flens kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Hallstahammars kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Heby kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Katrineholms kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kungliga tekniska högskolan

297 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Kungsörs kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Södermanlands län

660 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Uppsala län

120 780 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

417 780 kr

 

Offentlig medfinansering

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

840 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Uppsala län

750 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Sala kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Stockholms kommun

130 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Strängnäs kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Tierps kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Trosa kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vingåkers kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Västerås kommun

90 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västmanland

750 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 405 560 kr

Privat medfinansering

Biogas Öst

450 000 kr

 

Privat medfinansering

Svenska Bioenergiföreningens Service AB

40 260 kr

 

Summa privat medfinansering

490 260 kr

Total medfinansering

5 895 820 kr

54,87 %

Summa EU-medel

4 848 820 kr

45,13 %

Total finansiering

10 744 640 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201166

Projektägare

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Projektledare

Adriana Skaba
Länsstyrelsen i Västmanlands län
010 224 92 22

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden