Tillväxtverket
Hållbara transporter

Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 4 januari 2016 – 30 april 2019

I Fossilbränslefria kommuner i Skåne arbetar tio kommuner tillsammans mot minskade utsläpp. Målet är att inom tre år bli fossilbränslefria vad gäller el, uppvärmning och transporter.

 

Tio skånska kommuner sporrar varandra att bli fossilfria

”Redan efter det första året ligger kommunerna nära projektmålen”, berättar projektledare Eric Eliasson vid Länsstyrelsen i Skåne.

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i norra Skåne: Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höör och Kristianstad samt kommunerna i södra Skåne: Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. Projektet leds av Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne.

”Ofta är miljöarbetet i en kommun ett ensamt ansvar för en enda tjänsteman. I det här projektet hjälper och stöttar kommunerna varandra för att göra miljöarbetet mer effektivt. Tillsammans blir kommunerna starka”, säger Eric Eliasson.

Samtliga tio kommuner har anslutit sig till uppropet 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020.

 

Vid projektets slut ska kommunerna i genomsnitt ha nått:

  • 100 procent fossilbränslefri elanvändning
  • minst 90 procent fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • minst 50 procent fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter

 

Tjänstetransporter den stora utmaningen

”Det är tydligt att transportfrågan är en av de mer komplicerade frågorna att lösa”, säger Eric Eliasson: ”Det tar lång tid att ställa om transporterna och ofta finns känslor och starka åsikter med i bilden. De flesta av oss är vanemänniskor och gör helst så som vi alltid har gjort. Även om kommunerna ofta har regler för klimatsmarta tjänsteresor, så följs de inte alltid.”

Innan en resa beställs ska resenären överväga om det är möjligt att ersätta resan med webbmöte, telefonmöte eller videokonferens och om det är möjligt välja gång, cykel eller buss/tåg framför taxi och flyg. Reglerna innebär också ofta att köra så lite som möjligt med privat bil och eftersträva samåkning.

”För att kommunerna ska lyckas med klimatsmarta resor och transporter så behövs det en attityd- och beteendeförändring”, betonar Eric Eliasson: ”Hur ska vi få alla kommunanställda att anamma ett nytt synsätt? Hur främjar vi webbmöten och tågresor? Vad krävs för att fler ska cykla i tjänsten?”

 

Tävlingsmomentet sporrar

Eric tror på positiv feedback och vill att kommunerna ska sluta kalla det för enbart en miljöfråga utan mer tala om förändrade arbetssätt. Sociala medier och digitala appar kan till exempel användas för att ge direkt feedback till personer som agerar klimatsmart. Det är också viktigt att koppla frågan till kommunens ekonomi. Om alla kommunanställda följer reglerna kan miljontals kronor sparas varje år. Om medarbetarna väljer tåg i första klass i stället för flyg sparas pengar som i stället kan användas till exempelvis vård och omsorg.

De tio kommunerna i projektet samarbetar kring klimatfrågan, men jämför sig också med varandra och sporras av det. När det gäller att värma upp kommunernas lokaler och fastigheter används i huvudsak fjärrvärme. För att nå målet om 100 procent fossilbränslefritt Skåne, krävs att kommunerna arbetar tillsammans med sina fjärrvärmeleverantörer. I oktober 2016 ligger Tomelilla i topp med 99,8 procent fossilfri uppvärmning. Detta berättar Eric.

skåne fossilfri

Tio skånska kommuner arbetar tillsammans för att inom tre år blir fossilbränslefria vad gäller el, uppvärmning och transporter.

Resultat hittills

  • 100 % fossilbränslefri elanvändning
  • 75 % fossilbränslefri uppvärning
  • 40 % fossilbränslefritt drivmedel 

Läs rapporten "Sista stegen mot fossilbränslefrihet" , 5.3 MB.

Läs mer i slutrapporten: Så gjorde vi!

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Eslövs kommun

485 759 kr

 

Offentlig medfinansering

Lunds kommun

519 218 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

502 537 kr

 

Offentlig medfinansering

Malmö kommun

512 844 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Skåne

1 234 485 kr

 

Offentlig medfinansering

Tomelilla kommun

452 078 kr

 

Offentlig medfinansering

Trelleborgs kommun

499 703 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 206 624 kr

Total medfinansering

4 206 624 kr

50,01 %

Summa EU-medel

4 204 941 kr

49,99 %

Total finansiering

8 411 565 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200782

Projektägare

Länsstyrelsen i Skåne län

Projektledare

Eric Eliasson
Länsstyrelsen i Skåne län
010 224 17 30

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden