Tillväxtverket
Hållbara transporter

Förstudie för regional utveckling av infrastruktur för biogas

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 oktober 2016

Förstudieprojektet Regional utveckling av infrastruktur för biogas ska kartlägga nya tekniska och ekonomiska möjligheter att bygga och driva biogastankställen utanför storstadsområdena i Östra Mellansverige

biogas infrastruktur

Förstudien undersöker om den potentiella försäljningsvolymen av biogas.

Bakgrund

Enkel, tillförlitlig tillgång till biogas är en viktig faktor för att fler privatpersoner ska kunna köra och tanka sin gasbil i vardagen, att fler kommuner ska kunna ställa krav på biogas i upphandlingar och att fler taxibolag och transportörer ska se gasfordon som ett realistiskt miljöalternativ.

 

Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektet Regional utveckling av infrastruktur för biogas ska kartlägga nya tekniska och ekonomiska möjligheter att bygga och driva biogastankställen utanför storstadsområdena i Östra Mellansverige. För att uppnå detta ska projektet undersöka vilka biogasvolymer som krävs för att motivera uppförandet av mindre kapitalintensiva biogastankstationer samt vilka möjligheter som finns till alternativa drifts- och ägandeformer.

Projektet ska även ta fram en handbok som ska fungera som ett stöd för främst kommuner som vill etablera tankställen för biogas. Projektet kommer även etablera kontakter med de kommuner som i ett genomförandeprojekt vill gå vidare med att bygga biogasstationer.

 

Målet med förstudieprojektet är främst att:

  • undersöka vilka ungefärliga sålda biogasvolymer som krävs för att motivera uppförande av nya mindre kapitalintensiva typer av biogastankstationer
  • undersöka och beskriva alternativa ägande- och driftsformer för en biogastankstation och strategier för att uppföra gastankställen i små eller medelstora kommuner bortom storstäderna

Förväntat resultat av förstudien är att gå vidare till ett omfattande genomförandeprojekt som tar ett större grepp om biogasutvecklingen i kommunerna i hela regionen samt Stockholms län.

 

Målgrupper

Den primära målgruppen är de små och medelstora kommuner som idag inte har tankställen för biogas. I första hand ska tjänstemän inom kommunerna kontaktas och engageras inom förstudien. Av ÖMS-regionens 52 kommuner har 15 stycken ett eller flera tankställen redan idag. Av resterande 37 kommuner har 21 stycken bedömts intresserade av tankställen och/eller ha ett sådant läge att de kan bli intressanta för etablering av ett biogastankställe.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Heby kommun

15 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Södermanlands län

15 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Uppsala län

15 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Västmanlands län

15 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

15 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

15 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

15 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Uppsala län

15 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

120 000 kr

Privat medfinansering

AGA

15 000 kr

 

Privat medfinansering

Biogas Öst

75 000 kr

 

Privat medfinansering

E.ON

15 000 kr

 

Privat medfinansering

JTI

30 000 kr

 

Privat medfinansering

Nordic Gas Solution

60 000 kr

 

Summa privat medfinansering

195 000 kr

Total medfinansering

315 000 kr

55,75 %

Summa EU-medel

250 001 kr

44,25 %

Total finansiering

565 001 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200663

Projektägare

Biogas Öst AB

Projektledare

Erica Nyberg
Biogas Öst AB
0707 40 59 58

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden