Tillväxtverket
Hållbara transporter

Flytande biogas till land och till sjöss

Geografiskt område: Småland och Öarna

Projektperiod: 17 oktober 2016 – 16 juli 2017

Den snabba tekniska utvecklingen kring flytande metan har gjort det lönsamt att använda metan som bränsle. Särskilt inom sjöfarten.

Destination Gotland Färja Flytande Biogas Gotland Småland

Med flytande biogas kan Gotlandsfärjan bli mer hållbar. Karl Melander /imagebank.sweden.se

Bakgrund - intresset för LNG-färjor och terminaler ökar i Östersjön

Flytande metan kan bestå av naturgas (LNG) eller biogas (LBG) eller en blandning av båda två. Utsläppen från LNG är betydligt lägre än från både tjockolja och marin diesel men bara LBG är förnybart. I regionen Småland och Öarna finns en stor outnyttjad biogaspotential vilket gör alternativet LBG intressant. Dessutom ökar intresset för LNG-färjor och terminaler överallt i Östersjön.

 

Vad ska projektet göra?

Förstudieprojektet Flytande biogas till land och till sjöss ska utreda möjligheterna kring att erbjuda förnybara drivmedelsalternativ till tunga fordon och fartyg samt identifiera biogaspotentialen som finns i regionen och förvätska den till flytande metan (LBG).

Syftet är att undersöka förutsättningarna för att skriva en projektansökan med målet att bygga en terminal för flytande gas i regionen med tillhörande infrastruktur och marknad.

Förstudieprojektet ska i ett första steg utreda och identifiera om det finns en marknad för gasen. Detta ska ske genom flera delstudier undersöka marknaden för kunder, priser, volymer och logistik, teknik, terminalleverantörer samt produktionspotential.

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Gotlands kommun

14 520 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Kalmar län

14 520 kr

 

Offentlig medfinansering

Mörbylånga kommun

14 520 kr

 

Offentlig medfinansering

Oskarshamns kommun

14 520 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet i Kalmar län

231 247 kr

 

Summa offentlig medfinansering

289 327 kr

Privat medfinansering

Destination Gotland

14 520 kr

 

Privat medfinansering

E.ON

45 210 kr

 

Privat medfinansering

Puregas Solutions

34 320 kr

 

Privat medfinansering

Växjö Motor Company

14 520 kr

 

Summa privat medfinansering

108 570 kr

Total medfinansering

397 897 kr

50,08 %

Summa EU-medel

396 699 kr

49,92 %

Total finansiering

794 596 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201223

Projektägare

Energikontor Sydost AB

Projektledare

Hannele Johansson
Energikontor Sydost AB
0734 19 91 81

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden