Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

VIRUS - Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 31 december 2018

Världens första elväg lockar innovativa besökare till Gävleborg

Den 22 juni 2016 invigdes världens första elväg för fossilfri lastbilstrafik på E16 utanför Sandviken. Intresset för det unika projektet är stort både i Sverige och utomlands och delprojektet VIRUS har öppnat ett besökscentrum för att kunna ta hand om studiebesök och hantera alla synergieffekter.

Elbilsväg Gävleborg Hållbara transporter

Världens första elbilsväg sträcker sig längs E16 utanför Sandviken.

Längs två kilometer av E16 mellan Hillsta (Kungsgården) och Sandviken hänger luftburna kontaktledningar över det högra körfältet. Via dem kopplar hybridlastbilar upp sig via ett sensorsystem för att kunna köra på endast el i en hastighet upp till 90 kilometer i timmen- helt utan utsläpp. När luftledningen tar slut kopplar bilarna över till ett dieselhybridsystem.

De flesta som kommer till Region Gävleborg vill besöka den unika demonstrationssträckan, men de flesta studiebesök inleds i ett nyöppnat besökscentrum i Sandbacka Science Park. Här samlas olika forsknings-, utvecklings- och projektgrupper för att arbeta med frågor kring säkerhet, affärsmodeller, regelverk, drift och underhåll samt utveckling av kringtjänster.

Här ger projektledaren Helena Fahlstedt också en teoretisk bakgrund till besökare från hela världen. Därefter åker man gemensamt till själva vägen där många får möjlighet att åka med någon av de specialkonstruerade lastbilarna som trafikerar sträckan.

 

Lastbil, elförsörjning och regelverk

”Vi har haft besökare från Italien, Tyskland, Nederländerna, Korea, Japan och Norge, och i nästa vecka kommer österrikiska ambassadens handelsavdelning. En del är mest intresserade av lastbilen, andra av elförsörjningen eller av hur vi har hanterat själva projektet, till exempel kring lagar och upphandlingsregler”, säger Helena och betonar att anläggningen är byggd inom gällande regelverk- och helt utan dispenser. ”Det hade ju varit poänglöst om vi satsat på lösningar som inte går att genomföra i praktiken utan att bryta mot lagen. Då skulle vi bara få problem längre fram”, förklarar Helena.

Projektet är fokuserat på ”Värdskap, Innovation, Regional Utveckling och Synergier kring Elvägar för fossilfri tung logistik”, som också är projektets fullständiga namn.

”Regionens roll är att fånga upp och skapa innovationsmöjligheter som följer med projektet Elväg E16. Vi ”säljer” ju ingen produkt och är inte del i affären men vill kunna erbjuda ett innovativt företagsklimat i en region med hög livskvalitet”, säger Helena Fahlstedt och tillägger att mycket redan är på gång.

Rören som använts i anläggningen kommer från SSAB och stålet är berett av Gävle Stål. Allt fler företag i regionen får också nya kontakter och möjligheter genom besöksverksamheten. Om ett lokalt företag kommer på en bra lösning är det, enligt Helena Fahlstedt, inte omöjligt att någon vill diskutera samma lösning någon annanstans i världen.

Andra idéer är parkeringsfickor med laddinfrastruktur för allt från elbilar till mobiltelefoner. Det är bara fantasin som sätter gränser. Den oväntade köldknäppen i november 2016 visade också att man behöver se över de så kallade utliggarna (de tvärliggande stolparna som sticker ut över vägbanan) så att det inte blir snöbildning ”Antingen blir det en ny konstruktion eller så ska de värmesättas. Vi har tidigare haft ett stolpseminarium men det kanske är dags för ett till”, avslutar Helena.

 

Tyskland och Sverige i samarbete kring elvägar

Ett samarbete mellan Sverige och Tyskland om bland annat utbyggnaden av elvägar presenterades av Mikael Damberg i slutet av januari 2016.

"En utveckling av ett elvägsnät skulle kunna ge stora miljövinster, men också ekonomiska eftersom elektricitet är billigare än fossila bränslen", sa Mikael Damberg till Svenska Dagbladet i samband med offentliggörandet.

Läs hela artikeln om elvägssamarbetet på SVD:s webbplats

Elväg E16 som världens första elväg tillsammans med erfarenheterna från projektet VIRUS kommer av naturliga skäl att vara viktiga inspirationskällor i det kommande samarbetet.

Mer information om det tysk-svenska elvägssamarbetet publiceras på regeringen webbplats.

Mer information om projektet VIRUS

 

Elvägen för fossilfri tung trafik i Gävleborg är världens första på allmän väg. Under två år ska två Scania-lastbilar med hybridiserad drivlina trafikera den nybyggda demonstrationssträckan för att se hur anläggningen fungerar under olika väderförhållanden och i normal trafikmiljö.

Projektets mål är att skapa kunskap, erfarenhet och förutsättningar för ett beslutsunderlag till Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova, som i sin tur kan utgöra plattform för att elektrifiera Sveriges större transportstråk. Faller projektet väl ut är ambitionen att därefter fortsätta att bygga ut nätet till att även omfatta sträckan Borlänge – Gävle Hamn via Avesta.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

5 304 232 kr

 

Offentlig medfinansering

Sandvikens kommun

650 150 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 954 382 kr

Total medfinansering

5 954 382 kr

54,58 %

Summa EU-medel

4 954 086 kr

45,42 %

Total finansiering

10 908 468 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200865

Projektägare

Gävleborgs Läns Landsting

Projektledare

Magnus Ernström
Gävleborgs Läns Landsting
0730 68 36 08

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden