Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller.

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 november 2017 – 28 februari 2021

I Bergslagen är framställning av stål och andra metaller en viktig del av näringslivet. Ett arbete med förbättrad kylteknik i tillverkningsprocessen av stål kan leda till förbättrade produkter, nya affärsmöjligheter samt en chans att ytterligare vässa konkurrenskraften i regionens industri.

Bakgrund

När stål kyls skapas en struktur viken till stor del påverkar stålets egenskaper. Den teknik som används för att kyla stålet i testbädden baseras på impinging jet, det vill säga kunskapen om hur man med avancerad kontroll kan styra strålar av luft, vatten eller annat medium för att uppnå önskade effekter. Med hjälp av impinging jet-teknik kan man skapa effektivare och mer kontrollerbara kylprocesser, något som i tillverkningsprocessen av stål minskar användningen av energi, råvaror, legeringsämnen och vatten. Stålet i sig blir dessutom mer kvalificerat vilket ger konstruktioner med högre prestanda och lägre vikt, längre livslängd och minskat underhållsbehov. Impinging jet-teknik kan användas i kylprocesser av mycket skiftande art. Det kan röra sig om allt från stålämnen på flera tiotals ton till kirurgiska instrument eller komponenter i satelliter.

Syfte

Ett övergripande syfte med projektet är att impinging jet-teknik för kylning av metaller ska implementeras i stor skala i stål- och metalltillverkande industrier. Men även att tillverkning av utrustning för detta ska utgöra ett nytt affärsområde för regionens små och medelstora företag. Man hoppas också att införandet av tekniken medför en minskning av CO2-utsläppen.

Målet är att tekniken ska etableras i första hand i regionen, därefter i övriga Sverige och slutligen på en internationell marknad.

Målgrupp

Testbädden kommer att ha flera målgrupper, bland annat:

  • regionens ståltillverkare
  • andra industriella branscher såsom verkstadsindustri, smedjor och gjuterier
  • entreprenörer som kan se affärsmöjligheter med impinging jet-teknik
  • företag som kan utveckla och sälja olika typer av tjänster kopplade till nya kylprocesser
  • högskolan

Förväntat resultat

Projektets övergripande målsättning är att det under projekttiden byggts en stabil testbäddsorganisation som kan erbjuda kvalificerade tjänster till många olika företag.

På längre sikt förväntas testbädden ha blivit ett verktyg som möjliggör en bred industriell implementering av impinging jet-baserad kylning av metaller. Det ska dock betonas att testbädden endast utgör ett projekt i den samlade uppbyggnaden av profilområdet.

 

För mer information om projektet Vinster för miljö, resursanvändning och ekonomi med ny avancerad teknik för kylning av metaller, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Gävle Energi AB

900 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Högskolan i gävle

2 700 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna

1 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

1 500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vinnova

1 560 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna (kommunalförbund) 2220001446

1 500 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

9 660 000 kr

Total medfinansering

9 660 000 kr

66,53 %

Summa EU-medel

4 858 930 kr

33,47 %

Total finansiering

14 518 930 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201438

Projektägare

Högskolan i Gävle

Projektledare

Bahram Moshfegh
Högskolan i Gävle
026-648804

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden