Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Utveckling av Regionala affärspotentialer med impinging Jet som bas

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 april 2015 – 31 augusti 2018

Högskolan i Gävle tillsammans med Linköpings universitet har utvecklat en unik kylmetod för stål som kan lyfta Bergslagsregionen

Den svenska stålindustrin är bland de ledande i världen avseende kvalificerat specialstål. Men industrin i Bergslagen hotas av tillverkare i låglöneländer som kvalitetsmässigt närmar sig svensk nivå. Nu har ett samverkansprojekt utvecklat en ny kylmetod som kan vara nödvändig för att försvara den svenska stålindustrins positioner samt lyfta Bergslagsregionen.

Stålprocesser Energieffektivisering

Projektet arbetar med en innovativ metod för nedkylning av stålprocesser.

En forskningsgrupp på Högskolan i Gävle och Linköpings universitet har utvecklat en ny kylmetod som möjliggör nya materialegenskaper i stål och samtidig minskar energianvändningen och produktionstiden. Den spännande metoden bygger på en kylteknik som är etablerad vid industriella tillämpningar men som aldrig tidigare används på stål i den nya utformningen.

Den svenska stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret, är projektägare till satsningen med syfte att identifiera nya applikationsmöjligheter för tekniken. Syftet är även att bygga en pilotanläggning och struktur där företag och akademi samverkar för att regionen ska bli ledande i att exploatera tekniken. Patrick Olsson, projektledare för en av satsningarna runt tekniken berättar: ”I vår förstudie har det visat sig att tekniken har betydligt större potential än vad vi först trodde”.

 

Tekniken kan lyfta regionen

I Bergslagsregionen finns många teknik- och innovationskluster med entreprenörer som kan bygga vidare på den kunskapsbas som nu skapats kring tekniken. Stålindustrin, som idag är en av Sveriges största exportindustrier, är sedan flera år hårt pressat ur både konkurrens- och miljösynpunkt, bland annat på grund av sin höga energianvändning. Detta bidrar till en stor efterfrågan på innovativa lösningar för energieffektivisering som i sin tur kan bidra till ökad konkurrenskraft. Ett nästa steg i utvecklingen är såklart att introducera applikationsmöjligheterna för stålklustret i Bergslagen, berättar Patrick Olsson: ”Sedan finns det goda chanser att det lokala innovationsklustret i samverkan med näringslivet och politiken kan gå ut på en global marknad med tekniken”.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan i gävle

905 361 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

1 209 186 kr

 

Offentlig medfinansering

Vinnova

1 500 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 614 547 kr

Total medfinansering

3 614 547 kr

54,27 %

Summa EU-medel

3 046 109 kr

45,73 %

Total finansiering

6 660 656 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200609

Projektägare

Jernkontoret

Projektledare

Patrick Olsson
Jernkontoret
0290 77 18 06, 0703 14 13 55

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden