Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Match

Geografiskt område: Västsverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 30 april 2019

Hållbara material Samverkansplattform

Samverkansplattform för aktörer inom kemikalier, material och förnyelsebara råvaror. Foto: Jan-Olof Yxell/imagebank.sweden.se

Från olja till alger – Västsvensk satsning på biodrivmedel

Med Match vill Västsvenska Kemi- och Materialklustret få fart på den industriella omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Biobaserade material som alger, rapsolja och avfall från skogsindustrin ska i framtiden ersätta fossilbaserad olja och gas.

”Vår vision är att Västsverige är navet för Sveriges omställning till biobaserad samhällsekonomi och att nya hållbart producerade produkter når marknaden.” Det säger Lena Heuts, verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret.

I klustret samverkar aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor för att bidra till hållbar utveckling och tillväxt. Återvinning, energi, skog och teknikkonsultverksamhet är några av de branscher som finns representerade bland de totalt 24 medlemsorganisationerna.

 

Stöttar innovativa idéer

Projektet Match inriktar sig på att inkludera och stödja utvecklingen av små och medelstora företag som har nya idéer och är beredda att bidra till omställningen. ”Vi vill både stödja befintliga företag och göra det möjligt för fler innovativa idéer att utvecklas till nya företag”, säger Lena Heuts. Det finns mycket kunskap inom klustret. Genom nätverk skapar vi möjligheter för olika aktörer att hitta varandra och att se nya möjligheter.

Blue Growth – hållbar tillväxt ur havets resurser – bedöms ha stor potential för innovation och utveckling. På västkusten är flera start-up företag inom den blåa ekonomin beredda. Ett av de spännande företagen, enligt Lena Heuts, är Swedish Algae Factory. Deras process för att odla alger har flera möjliga användningsområden inom såväl avancerade material som produktion av oljor. ”Det ligger en viktig styrka i att samarbeta branschöverskridande. Att lyckas med en industriell omställning kräver nytänkande och arbete i nya konstellationer”, berättar Lena.

 

Hög etableringströskel

En sak som gör det svårt att ställa om processindustrier är att de kräver otroligt stora investeringar tidigt i processen, konstaterar Lena. Att få fram en prototyp, som kan visas för kunder, är därför väldigt kostnadskrävande: ”I förlängningen har vi tankar på att skapa innovationsparker i anslutning till befintliga industrier och utnyttja den utrustning, kunskap och infrastruktur som finns där”, berättar Lena.

Projektets mål är att klustrets medlemsantal minst fördubblas och att nya investeringar och etableringar kommer till stånd. Om det lyckas kommer det att leda både till hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft för medlemmarna och regionens företag.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Business region Göteborg AB

29 700 kr

 

Offentlig medfinansering

Chalmers tekniska högskola

59 700 kr

 

Offentlig medfinansering

Göteborg Energi AB, 5563626794

7 920 kr

 

Offentlig medfinansering

IVL Svenska miljöinstitutet AB

44 700 kr

 

Offentlig medfinansering

RISE Research Instistutes of Sweden AB 5564646874

59 700 kr

 

Offentlig medfinansering

Renova AB, 5569460321

29 700 kr

 

Offentlig medfinansering

Stenungsunds kommun

7 920 kr

 

Offentlig medfinansering

Swerea IVF AB, 5560531526

7 840 kr

 

Offentlig medfinansering

Västra Götalandsregionen

4 208 100 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 455 280 kr

Privat medfinansering

Aga gas AB

11 880 kr

 

Privat medfinansering

Akzo Nobel Surface Chemistry AB

12 870 kr

 

Privat medfinansering

Bifinger Industrial Services Sweden AB

16 000 kr

 

Privat medfinansering

Borealis AB

89 700 kr

 

Privat medfinansering

COWI AB

17 160 kr

 

Privat medfinansering

INOWYN Sverige AB

44 700 kr

 

Privat medfinansering

Johanneberg Science Park

3 525 000 kr

 

Privat medfinansering

Neste Jacobs

5 280 kr

 

Privat medfinansering

Perstord Bioproducts AB

49 700 kr

 

Privat medfinansering

Preem AB

49 700 kr

 

Privat medfinansering

Siemens

5 280 kr

 

Privat medfinansering

Stena Recycling International AB

29 700 kr

 

Privat medfinansering

Swedegas AB

14 850 kr

 

Privat medfinansering

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

29 700 kr

 

Summa privat medfinansering

3 901 520 kr

Total medfinansering

8 356 800 kr

63,81 %

Summa EU-medel

4 738 947 kr

36,19 %

Total finansiering

13 095 747 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200818

Projektägare

Johanneberg Science Park AB

Projektledare

Caroline Löfgren
Johanneberg Science Park AB

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden