Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Innovation Vattenkraft 2.0 - Vattenkraft som bas för nya innovationer i Norra Mellansverige

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 juli 2015 – 31 oktober 2018

Småskalig vattenkraft – en outnyttjad potential

I Norra Mellansverige finns goda förutsättningar för att utvinna koldioxidfri energi från småskalig vattenkraft. Målet för Innovation vattenkraft 2.0 är att företag stärker sin konkurrenskraft genom att utveckla nya produkter, tjänster och system.

Vattenenergi Hydropower Norra Mellansverige

Innovativ Vattenkraft för ökad konkurrenskraft.

”Småskalig vattenkraft är en energikälla med stora potentialer, men som inte används optimalt”, konstaterar Daniel Stenborg, projektkoordinator i Kristinehamns kommun. I dag finns väl fungerande anläggningar och användningen skulle kunna öka ytterligare.

95 procent av all vattenkraft som produceras i Sverige kommer från stora vattenkraftverk, men endast 5 procent från de småskaliga verken. ”Vår ambition i projektet är att hjälpa de småskaliga vattenkraftverken genom modernisering, utbildning, innovationer och digitalisering. På så vis har de möjlighet att fördubbla andelen producerad energi” berättar Daniel.

 

Innovationer måste prövas

I Sverige finns 10 000 outbyggda dammar, varav 900 i Värmland. För tillfället finns det dock ett antal regelverksmässiga hinder som måste åtgärdas för att större satsningar på småskaliga vattenkraftverk ska kunna göras. Hindren gäller främst vattenkraftens påverkan på miljön runt kraftverken. ”Här kan man säga att klimat- och miljöfrågorna står i konflikt med varandra, men vi tror och hoppas att det under 2017 kommer politiska beslut som gör det lättare att driva vattenkraftverk. Under tiden skapar vi en så kallad testbädd/pilotanläggning tillsammans med små- och medelstora vattenkraftsägare utmed Visman i Värmland, vars lopp sträcker sig över 35 km från sjön Vismen vid Björneborg till Kolstrandsviken i Vänern. Detta för att undersöka hur vi kan både höja energiproduktionen och samtidigt behålla miljön. I så fall kan vi utgöra kravställare mot innovatörerna och deras lösningar”, förklarar Daniel.

 

Skriande behov av kompetens

Projektet Innovation vattenkraft 2.0 vill samla all möjlig kompetens och skapa plattformar, öka synligheten och bygga nätverk. ”Just nu pågår ett generationsskifte inom vattenkraftsbranschen och därför är det extra viktigt att utöka kompetensen och få fler resurser inom området”, konstaterar Daniel Stenborg: "Det finns dessutom en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i hela Europa. Så det gäller för oss i Sverige att ligga i framkant i utvecklingen. Då har vi goda möjligheter att leda den i framtiden."

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Arvika Kraft AB

31 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Filipstads kommun

31 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlskoga Vattenkraft AB

31 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Kristinehamns kommun

2 142 049 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Värmland

1 160 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Säffle kommun

31 500 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 428 049 kr

Privat medfinansering

Kristinehamns Turbin

31 500 kr

 

Privat medfinansering

Rainpower Kristinehamn AB

31 500 kr

 

Summa privat medfinansering

63 000 kr

Total medfinansering

3 491 049 kr

58,15 %

Summa EU-medel

2 512 986 kr

41,85 %

Total finansiering

6 004 035 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200240

Projektägare

Kristinehamns kommun

Projektledare

Daniel Stenborg
Kristinehamns kommun
0550 858 14

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden