Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

Energikompetenscentrum - Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 30 april 2019

Energikompetenscentrum – en utvecklingsresurs för innovation

Energiteknik är ett av Högskolan Dalarnas starkaste forskningsområden. På Energikompetenscentrum ska regionens små och medelstora företag få kvalificerad hjälp att stärka sin innovationskraft inom förnybar energi- och energieffektivisering.

Smart specialisering Energieffektiv samhällsbyggnad Dalarna

Energikompetenscencentrum för smart specialisering inom energieffektiv samhällsbyggnad.

”Omställningen till ny teknik och förändrad energianvändning är en viktig möjlighet för Dalarnas näringsliv, men också en utmaning. Nya innovationer kräver ett brett spektrum av nya kunskaper”, säger projektledare Hans Ersson, verksamhetsutvecklare vid Högskolan Dalarna.

Målet för projektet Energikompetenscentrum – Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad är att öka företagens innovations- och konkurrenskraft inom energieffektivisering och förnybar energi. Men också att öka forskningsintensiteten i regionens företag.

 

Högskolan en resurs

”Inom små och medelstora företag saknas ofta resurser, kunskap och kontakter på området. Där kan projektet vara ett stöd”, säger Hans Ersson. Kunskapsförmedling sker genom seminarier, workshops och företagsträffar. Vi erbjuder även konsultationer och möjlighet för företag att testa nya idéer och produkter.

Projektet hjälper till med utveckling och utvärdering samt ger förslag på hur företagen kan förbättra sina produkter så att effektivitet och prestanda förbättras. Inledande studier kan också göras för att undersöka vad som bör ligga i fokus för ett företags innovation. Flera arbeten är på gång. Bland annat en förstudie som undersöker de tekniska förutsättningarna för långtidslagring av solenergi. Ett arbete som genomförts är att bistå ett företag att utveckla ett system för värmeisolering av timmerstommar. Där har en klimatkammare, som var del av ett tidigare strukturfondsprojekt, använts.

 

Kunskap och kontakter

Genom långvarigt forskningsarbete har Högskolan Dalarna kontakter med såväl nationella som internationella aktörer inom energiteknik samt med regionala kluster: ”Genom samarbetet med klustren når vi på ett effektivare sätt ut till företagen. De kan redan ha identifierat företag som vill och har potential att utveckla innovationer”, säger Hans Ersson.

Energikompetenscentrum – Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad ska utgöra en central bas för att bygga upp smart specialisering inom energieffektiv samhällsbyggnad och samordna de olika aktörerna i regionen. Projektet kommer att på ett långsiktigt sätt etablera Högskolan Dalarna som en stark samverkanspartner inom energiområdet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan Dalarna

2 376 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna

3 720 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna (kommunalförbund) 2220001446

3 720 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

9 816 000 kr

Total medfinansering

9 816 000 kr

61,70 %

Summa EU-medel

6 094 000 kr

38,30 %

Total finansiering

15 910 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200693

Projektägare

Högskolan Dalarna

Projektledare

Hans Ersson
Högskolan Dalarna
023 77 84 07

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden