Tillväxtverket
Forskning och innovation – koldioxidsnål teknik

DRIV i Blekinge

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 september 2015 – 30 april 2019

Smarta fastigheter, effektiva VA-pumpsystem och en energiturné för att fånga upp landsbygdens önskemål är några viktiga satsningar inom projektet DRIV i Blekinge. Målet är att utveckla effektiva energisystem och skapa innovativa idéer.

Blekinge Drivmedel Hållbarhet

Driv i Blekinge utvecklar innovativa idéer för energieffektivare företag.

DRIV i Blekinge stimulerar till nya energilösningar

DRIV i Blekinge satsar på att visa på konkreta resultat i verkliga och hållbara tillämpningar ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv”, säger projektledare Katarina Hansell vid Net Port Science Park i Karlshamn. Projektet spelar en viktig roll för att öka samverkan och skapa en mer hållbar och innovativ miljö i Blekinge.

Under 2014 etablerade Net Port Science Park ett snabbt växande energikluster som i dag har drygt 50 medlemmar och samarbetspartners inom företag, offentlig sektor och akademi. Net Port Science Park initierar och deltar i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners främst inom digitala medier, energi och intelligenta transportsystem. Flera av delaktiviteterna inom DRIV i Blekinge genomförs tillsammans med klustrets medlemmar.

 

Energiturné fångar upp landsbygdens behov

Projektet har två konkreta områden där man vill skapa resultat i form av nya affärsmöjligheter och goda exempel: energisystemeffektivisering och innovation. Tillsammans med kommunernas landsbygdsutvecklare, energirådgivare och miljösamordnare startar projektet hösten 2016 satsningen "Energi on tour". ”Tanken är att göra nedslag i Blekinges samtliga fem kommuner med temat energi, utveckling och landsbygd”, berättar Katarina Hansell. ”Energifrågor och hållbara energilösningar på landsbygden är viktiga. Genom träffarna med småföretagare och lantbrukare sprider vi inspiration och information om vad som är aktuellt och möjligt inom området energi. Vi vill också fånga upp landsbygdsföretagens behov och önskemål som är kopplade till energi- och landsbygdsutveckling”, fortsätter Katarina.

 

Effektiva pumpar och smarta hus

En annan delaktivitet med inriktning systemeffektivisering är att undersöka energitjuvarna i kommunala VA-pumpsystem. Inom vattendistribution används stora mängder energi till att pumpa vatten, men många pumpsystem fungerar ineffektivt. Genom att effektivisera pumparna kan kommunerna göra stora energi- och kostnadsbesparingar.

När det gäller den projektdel som handlar om innovativa idéer är målet att identifiera en till tre områden där aktörer inom förnyelsebar energi kan göra skillnad. Under hösten 2016 undersöks området ”Smarta byggnader” som innebär att byggnaders energiförbrukning delvis kan automatiseras med hjälp av digitala kommunikationssystem, vilket gör att värme och elförsörjning kan kontrolleras och styras ­– allt efter närvaro och aktivitet. På så vis kan både energi och pengar sparas.

Konkret arbetar projektet med två spår: dels att inom NetPort Energikluster tillsammans med en intresserad grupp medlemmar försöka hitta områden där det går att spara energi, dels undersöka vilka motiv som driver såväl hyresgäster som fastighetsägare att förändra sitt beteende och göra nödvändiga investeringar.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Net port karlshamn ideell förening

4 151 842 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Blekinge län

2 075 921 kr

 

Offentlig medfinansering

Sparbanksstiftelsen

2 075 921 kr

 

Summa offentlig medfinansering

8 303 684 kr

Total medfinansering

8 303 684 kr

66,98 %

Summa EU-medel

4 094 209 kr

33,02 %

Total finansiering

12 397 893 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200450

Projektägare

Netport Science Park AB (Svb)

Projektledare

Katarina Hansell
Netport Science Park AB (Svb)
0730 61 09 15

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden