Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige - Förstudie

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 30 september 2016

Det övergripande målet med förstudieprojektet Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige är att lägga grunden till ett eller flera genomförandeprojekt med syftet att öka nyttjande av restvärme mellan företag, för att på så sätt främja energieffektivitet och förnybar energi i företag. Målet är att leverera en förstudie som ska utreda restvärmesamarbeten i Östra Mellansverige.

Förstudieprojektet Utnyttjande av industriell restvärme i Östra Mellansverige bygger på studier som visar att det finns stor potential för samarbeten för att tillvarata restvärme i Östra Mellansverige men att de av olika anledningar inte har förverkligats. Projektet ska ta frågan vidare genom att sammanställa tidigare kartläggningar och studier för att sedan prioritera de mest intressanta exemplen och anordna workshops för att ta fram förslag för fortsatt arbete.

Förstudien görs i samverkan med de företag i Östra Mellansverige som är aktuella för att delta i ett restvärmesamarbete. Förväntat resultat är en prioriteringsordning av potentiella restvärmesamarbeten och hur dessa ska kunna genomföras.

Inustriell restvärme Östra Mellansverige

Stor potential för restvärmesamarbeten i Östra Mellansverige.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Uppsala län

50 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

200 000 kr

Total medfinansering

200 000 kr

50,15 %

Summa EU-medel

198 793 kr

49,85 %

Total finansiering

398 793 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200653

Projektägare

Örebro Läns Landsting

Projektledare

Peter Åslund
Örebro Läns Landsting
019 602 63 21

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden