Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Solar Värmland

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2017 – 31 mars 2021

Trots tydlig solenergipotential har Sverige bara en tiondel så många solcellsinstallationer per capita som Tyskland. Det vill projektet Solar Värmland ändra på.

Projektet Solar Värmland ska arbeta nära en solcellsforskargrupp vid Karlstads universitet för att skapa grunden till nya tekniker, produkter och tjänster inom solel kopplat till kiselsolceller.

Projektet är unikt då det knyter an till problem förknippade med solelproduktion i nordiskt klimat. Via projektet har Sverige och Värmland möjligheter att väsentligt stärka sin ställning inom forskning, utveckling och produktion av solenergisystem på den världsomfattande energimarknaden.

Projektet vill attrahera flera svenska företag till produktionskedjan för kiselsolcellsenergi. Flera företag har redan visat intresse för samarbete inom projektet, såsom Renewable Energy AB, Nordic Solar AB, Akademiska Hus, Ferroamp Elektronik AB, SunErgy AS, Fusen AS, och Innos AS.

Den primära målgruppen är små och medelstora företag i Värmland som arbetar med solel eller kan bidra inom området i framtiden. Sekundär målgrupp är befolkningen som använder eller kommer att använda solel.

Solceller Kisel Värmland Karlstad universitet

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Karlstads universitet

2 663 956 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Värmland

2 663 956 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 327 912 kr

Total medfinansering

5 327 912 kr

50 %

Summa EU-medel

5 327 914 kr

50 %

Total finansiering

10 655 826 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201237

Projektägare

Karlstads Universitet

Projektledare

Markus Rinio
Karlstads Universitet
054 700 12 07

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden