Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Green -Gröna energiinvesteringar för hållbar näringslivs- och samhällsutveckling

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 11 januari 2016 – 11 april 2019

Gröna energiinvesteringar förverkligar norrbottniska affärsidéer

I Norrbotten vilar en outnyttjad potential på över 50TWh förnybar energi och restenergi. Detta motsvarar elproduktion från 10-12 europeiska kolkraftverk eller hela den fossila energianvändningen inom svensk industri, inklusive byggsektorn. Det vill säga: i Norrbotten är affärsmöjligheterna inom området många och goda!

Se filmen om Norrbottens energirika investeringsmöjligheter

I projektet Green- Gröna energiinvesteringar samverkar Energikontor Norr med Energivetenskap, Nationalekonomi samt Entreprenörskap och innovation vid LTU (Luleå tekniska universitet) liksom med Företagarna Norrbotten.

Projektet vänder sig till företag och entreprenörer med affärsidéer inom förnybar energi och energieffektivisering. Mer konkret granskar projektet de inkomna affärsidéerna och väljer ut de som är mest intressanta för att sedan hjälpa åtta till tio förslag så nära investering som möjligt.

Till hjälp finns i projektet ett starkt team med sakkunniga inom energiteknik, affärsutveckling, jämställdhet och mångfald samt kapitalanskaffning. Teamet jobbar tillsammans med idébäraren för att utveckla idén och se till att rätt förutsättningar finns för goda investeringar.

 

Etablera Norrbotten som en förebild för hållbara energi- och klimatlösningar

I projektet ska vinster och kompetens direkt gynna regionen. Målet är att etablera Norrbotten som en förebild för hållbara energi- och klimatlösningar.

Tillsammans ska Energikontor Norr samla kompetens, skaparkraft och med resurser ta tillvara på och förädla de enastående energimöjligheter som finns i Norrbotten. För det tjänar alla på - människorna, företagen och miljön.

Gröna energiinvesteringar öppnar dörrarna och gör det enklare att förverkliga gröna affärsidér och investera i ett modernare Norrbotten!

Hållbara affärer Gröna investeringar

Nya affärsmodeller för ett attraktivt och koldioxidsnålt Norrbotten. Foto: Lola Akinmade Åkerström/imagebank.sweden.se

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Norrbottens län

1 486 658 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrbottens energikontor AB

500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

1 486 658 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

1 500 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 973 316 kr

Total medfinansering

4 973 316 kr

50 %

Summa EU-medel

4 973 317 kr

50 %

Total finansiering

9 946 633 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200576

Projektägare

Energikontor Norr AB

Projektledare

Tord Pettersson
Energikontor Norr AB
0920 20 02 62

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden