Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Framtidens Solel i Östra Mellansverige fas 2

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 februari 2019 – 30 maj 2022

För att nå målet om ett helt förnybart elsystem till år 2040 behöver vi främja små och medelstora företags investeringar i de energikällor som för oss dit. Solel är inte bara ett sätt att minska elkostnader för företag och privatpersoner, den ökade efterfrågan har dessutom genererat en stor del nya arbetstillfällen. Projektet Framtidens Solel i Östra Mellansverige fas 2 vill nu ta detta till nästa nivå genom att sprida kunskap och visa på nyttorna med solceller.

Bakgrund

Sverige är ett relativt glesbefolkat land, med goda tillgångar till bioenergi, vattenkraft och vindkraft. Inte minst lämpar sig vårt kyliga klimat utmärkt för solceller. Vi befinner oss just nu i en omställningsfas mot ett fossilfritt samhälle. Som en del i det genomförs riktade insatser mot ett 100 procent förnybart energisystem. På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten tagit fram en strategi för ökad utbyggnad av solel. Solel kan skapa effekttoppar i verksamheter och göra små och medelstora företag miljövänligare, investeringen är dessutom ofta långsiktigt lönsam i och med de sjunkande priserna.

Mål

Projektets mål är att främja investeringar i solel bland små och medelstora företag genom att öka kunskapen om marknaden. Det finns även två delmål presenterade:

  1. Främja investeringar i solel för målgruppen.
  2. Påverka strukturer runt målgruppen för att möjliggöra investeringar i solel.

Målgrupp

Den primära målgruppen är små och medelstora företag i Östra Mellansverige som vill växa genom att satsa på solel som affärsidé. Även de som vill öka sin konkurrensförmåga genom att minska sin elkostnad, eller satsa på solel som en del i marknadsföringen, alternativt som varumärkesbyggande insats.

Förväntat resultat

Vid avslutat projekt förväntas:

  • 500 små och medelstora företag ha deltagit i aktiviteter anordnade av projektet.
  • 25 små och medelstora företag ha fått behovsanpassat stöd av projektet.
  • 25 procent av de företag som har deltagit i aktiviteterna genomföra investeringar i solel inom fem år.
  • Minst 20 procent av de företag som projektet når vara drivna av kvinnor.
  • Installerad soleffekt fortsätta öka i minst samma takt som de senaste tre åren.
  • projektet bidra till att Östra Mellansverige-regionen är i topp gällande installerad soleffekt i Sverige, både totalt och per capita.
  • En modell för samverkan mellan Almi och EKR vara utvecklad och implementerad.
  • Relevanta externa aktörer nås med information och kunskap om solel, och framför allt visa hur solel kan användas som ett verktyg för att nå målet om 100 procent förnybar energi år 2040.

För mer information om Framtidens Solel i Östra Mellansverige fas 2, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Avesta kommun

198 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Energikontoret i Mälardalen AB

133 354 kr

 

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Heby kommun

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Habo kommun

50 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlskoga kommun

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Katrineholms kommun

150 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Köpings kommun

99 900 kr

 

Offentlig medfinansering

Lindesbergs kommun

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Linköpings kommun

148 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Örebro län

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Östergötlands län

662 539 kr

 

Offentlig medfinansering

Mjölby kommun

99 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Motala kommun

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrköpings kommun

148 500 kr

 

Offentlig medfinansering

Nyköpings kommun

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Uppsala

700 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västmanland

500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

1 020 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

690 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Regionförbundet Sörmland

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

STUNS

579 393 kr

 

Offentlig medfinansering

Uppsala kommun

200 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Vadstena kommun

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Västerås kommun

198 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

100 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Östhammars kommun

250 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

7 577 186 kr

Total medfinansering

7 577 186 kr

50 %

Summa EU-medel

7 577 186 kr

50 %

Total finansiering

15 154 372 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201885

Projektägare

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Projektledare

Ranko Simic
Länsstyrelsen i Östergötlands län
010-223 52 97

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden