Tillväxtverket
Förnybar energi i SME

Förstudie kooperativa energilösningar

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 september 2019 – 31 december 2019

Förstudie kooperativa energilösningar ska undersöka om fler andelsägda solcellsanläggningar kan byggas i Östra Mellansverige. En utbyggnad av solcellsanläggningarna skulle i förlängningen gynna de uppsatta klimatmålen för Östra Mellansverige.

Bakgrund

När det kommer till solel som energislag är kunskapen begränsad om vad som krävs för att implementera solceller i form av andelsägda anläggningar. Förstudie kooperativa energilösningar ska därför svara på vad som skulle möjliggöra en utveckling och etablering, vilka incitament och förutsättningar som finns för att investera, samt vilka hinder och eventuell problematik som finns i området.

Syfte

Förstudien ska svara på vad som kan möjliggöra en utbyggnad av andelsägda solcellsanläggningar, samt en produktionsökning av förnyelsebar energi.

Målgrupp

Målgrupper och mottagare av Förstudie kooperativa energilösningar är:

  • Regioner inom Östra Mellansverige
  • Länsstyrelser inom Östra Mellansverige
  • Kommuner inom Östra Mellansverige
  • Innovationssystemen inom Östra Mellansverige
  • Landsbygdsbutiker, inklusive servicepunkter
  • Potentiella andelsägare inom Östra Mellansverige

Förväntat resultat

Efter genomförd förstudie ses tre potentiella utfall:

  1. Ett genomförandeprojekt handlar om att mobilisera, informera och utbilda för en ökad etablering av andelsägda solcellsanläggningar.
  2. Ett genomförandeprojekt handlar först om att hitta åtgärder för att minska hinder för etablering. Därefter om att mobilisera, informera och utbilda för en ökad etablering av andelsägda solcellsanläggningar.
  3. Hindren för att etablera andelsägda solcellsanläggningar är så pass stora att ett genomförandeprojekt inte är relevant.

För mer information om Förstudie kooperativa energilösningar, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Coompanion Kooperativ Utveckling i Örebro län

20 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Coompanion Kooperativ Utveckling Sörmland

70 914 kr

 

Offentlig medfinansering

Coompanion Uppsala

70 914 kr

 

Offentlig medfinansering

Coompanjon Östergötland, ekonomisk förening

70 914 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Örebro län

73 106 kr

 

Offentlig medfinansering

VÄSTMANLANDS KOOPERATIVA UTVECKLINGSCENTRUM EK F

70 914 kr

 

Summa offentlig medfinansering

376 762 kr

Total medfinansering

376 762 kr

100 %

Total finansiering

376 762 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202784

Projektägare

Coompanion Örebro län Ekonomisk Fören

Projektledare

Anders Johansson
Coompanion Örebro län Ekonomisk Fören
070-235 94 98

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden