Tillväxtverket
Företagsstöd

Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2016 – 30 september 2019

Projektet Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö erbjuder stöd till värmländska små och medelstora företag för att få dessa att investera i energieffektiva åtgärder för att utveckla klimatsmarta produkter och tjänster.

energi miljö företag värmland

Klimatsmarta investeringar av värmländska företag ska leda till ökad konkurrenskraft. Foto: Clive Tompsett/imagebank.sweden.se

Vad ska projektet göra?

Syftet med de regionala företagsstöden är att främja hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar tillväxt i regionen. Stöden fyller en viktig funktion i områden där marknaden inte fungerar tillfredställande, eller som viss kompensation för kostnadsnackdelar som exempelvis långa avstånd. Det övergripande målet är att fler företag investerar klimatsmart och att dessa investeringar ger bättre konkurrenskraft på kort och lång sikt.

 

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Värmlands län

5 000 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

5 000 000 kr

Total medfinansering

5 000 000 kr

50 %

Summa EU-medel

5 000 000 kr

50 %

Total finansiering

10 000 000 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200568

Projektägare

REGION VÄRMLAND

Projektledare

Björn Eiderbrant
REGION VÄRMLAND
010 224 73 25

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden