Tillväxtverket
Företagsstöd

Stöd till Energikartläggning

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 12 maj 2015 – 31 december 2021

Projektet Stöd till Energikartläggning ger ekonomiskt stöd till företag som vill göra en energikartläggning för att långsiktigt minska företagets energianvändning. Det är Energimyndigheten som erbjuder stödet till små och medelstora företag.

En energikartläggning kan bidra till att minska ett företags energiförbrukning avsevärt.

En energikartläggning kan bidra till att minska ett företags energiförbrukning avsevärt.

Bakgrund

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka kostnader företaget har för energin. En energikartläggning innehåller förslag på hur företag kan energieffektivisera processer och hjälputrustning så att de använder mindre energi. Det gör att företaget behöver betala mindre för energin vilket ger en ökad konkurrenskraft och en bättre miljö.

 

Vad ska projektet göra?

Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Maximalt 50 000 kronor kan fås i stöd. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Det finns konsulter med specialkunskap om energi som kan utföra energikartläggningar och hjälpa företag att ta fram en energiplan. Om det finns personal på företaget med liknande kompetens kan företaget utföra energikartläggningen själv och planera vilka energibesparande åtgärder som ska genomföras samt när de ska genomföras.

Stödet vänder sig till små och medelstora företag (SME) med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka stödet.

Läs mer om hur mycket stöd företag kan söka

Läs mer här om vilka företag som kan få stöd

 

Regionala energikontoren visar vägen

Är du intresserad av att göra en energikartläggning? Ditt regionala energikontor stödjer dig hela vägen genom ditt energiarbete och ser till att det går så smidigt som möjligt. De hjälper dig före, under och efter energikartläggningen och hjälper dig att söka stödet hos Energimyndigheten.

Förutom energikartläggningsstödet finns även andra stöd att söka för att du ska komma vidare i ditt energiarbete. Ditt energikontor hjälper dig hitta rätt.

Hitta ditt regionala energikontor eller bli kontaktad.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

26 546 061 kr

 

Summa offentlig medfinansering

26 546 061 kr

Total medfinansering

26 546 061 kr

50 %

Summa EU-medel

26 546 060 kr

50 %

Total finansiering

53 092 121 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200485

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Kristina Gullbrandsson
Statens Energimyndighet


Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden