Tillväxtverket
Företagsstöd

Miljöstudier - ramprojekt

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 1 juni 2015 – 31 oktober 2018

Projektet Miljöstudier - ramprojekt stödjer företag som vill jobba mer systematiskt med energifrågan, och som vill utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten. Små och medelstora företag ges via projektet möjlighet att söka bidrag för att göra studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

Miljöstudier energimyndigheten

Genom att genomföra en miljöstudie kan företag planera för framtida energieffektiviseringsinvesteringar. Foto: Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Bakgrund - stöd för studier inför en energieffektiv investering

Att effektivisera en produktionsprocess som inte fungerar optimalt kan vara tids- och resurskrävande. Nu kan företag få stöd inför en investering genom Energimyndighetens projektsatsningar inom Tematiskt område 4 för små och medelstora företag.

Kanske vill företaget arbeta mer fokuserat med energifrågor och behöver stöd för att planera upplägg, ansvarsfrågor och rapporteringssystem.

Energimyndigheten har identifierat några områden som man kan söka bidrag inom: 1) studier för systematiskt och strukturerat energiarbete, 2) studier för mätning och synliggörande av energianvändningen 3) studier inom teknikutveckling och optimering av energianvändningen

Företaget kan också föreslå andra områden att arbeta med. Det viktiga är att de generella kraven för att kunna söka stödet uppfylls.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet Miljöstudier - ramprojekt ger företag stöd inför en energieffektiv investering. Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsultation eller utrustning. Stöd för inköp av utrustning ges enbart för utrustning som krävs för att genomföra den fördjupade studien. Eventuellt restvärde ska räknas av.

Studien ska syfta till någon form av investering för att genomföra studiens slutsatser eller rekommendationer. Det innebär att företaget i slutrapporten till Energimyndigheten ska inkludera förslag på nästa steg och ett resonemang om framtida möjliga investeringar. Det kan till exempel vara inköp av ny utrustning för visualisering, investeringar för införande av energiledningssystem med mera. Läs mer om hur du söker stödet.

Vid rapportering av stödet ska Energimyndighetens mallar användas. Vilka mallar det är och vad som ska rapporteras gällande anlitad konsult kan vara bra att känna till innan studien påbörjas. Läs mer om vad som ska rapporteras här.

 

Målgrupper

Målgruppen är små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

För mer information kontakta ansvarig projektledare och läs projektbeslutet.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

3 578 160 kr

 

Summa offentlig medfinansering

3 578 160 kr

Total medfinansering

3 578 160 kr

51,86 %

Summa EU-medel

3 321 738 kr

48,14 %

Total finansiering

6 899 898 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200486

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Ingrid Sjöstrand
Statens Energimyndighet
016 544 24 79

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden