Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

VäxtHus

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 9 september 2015 – 30 april 2018

Hållbart företagande gynnar affärerna

Projektet VäxtHus kombinerar miljö- och affärstänkande. Syftet är att skapa tillväxt genom att hjälpa företag att implementera en hållbar strategi och bygga varumärken som förknippas med hållbara värderingar.

”Hållbarhet skapar lönsamhet. Att vända miljöproblem till affärsmöjligheter ger kraft som driver utveckling”, säger projektledare Peter Björling, innovationsrådgivare vid Almi Företagspartner Östergötland.

Allt fler företag blir i dag medvetna om de affärsmässiga fördelarna med hållbart företagande.

Det treåriga projektet VäxtHus förväntas resultera i att minst 15 av de 22 små och medelstora företag som deltar i projektet levererar kommersialiserade och miljömässigt hållbara innovationsprojekt. De ska också ställa krav i sina affärsrelationer. Ytterligare 30 företag erbjuds plats i projektet som ”hangarounds”, vilket betyder att de deltar i delar av projektet.

 

Metod för hållbara affärer

Målet är att företagen i projektet ska bli duktiga på att förhålla sig till och ställa krav på hållbarhet både som upphandlare och leverantörer av tjänster, berättar Peter Björling.

Under projektet ska en generell metod för hur små och medelstora företag kan skapa ett energieffektivt, hållbart och lönsamt företag tas fram.

VäxtHus genomförs i samverkan med Linköpings Universitet och metoden kommer att spridas i Östra Mellansverige och inom Almi:s nationella verksamhet. Genom löpande inspirationsträffar, gruppseminarier och individuell coachning ska projektet bidra till att företagen hittar nya nätverk och samarbetspartners inom hållbarhetsområdet.

 

Medvetna hållbarhetskrav

Att driva ett hållbart företag innebär inte enbart att arbeta så miljövänligt som möjligt. Det handlar lika mycket om att utveckla medarbetarna och om att ta ett socialt ansvar, konstaterar Peter Björling: ”De företag som deltar i projektet har identifierat kompetensförsörjning samt tillgång till kompetent personal som den största utmaningen för tillväxt. Vi vet dessutom att studenter vid Linköpings universitet prioriterar värderingar och förhållningssätt högre än en hög lön.” Det handlar alltså om att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara värderingar för att klara personalförsörjningen på sikt.

Peter Björling understryker även vikten av att implementera hållbarhetsvärderingar i hela företagsorganisationen. Om ett företag vill implementera ett hållbart förhållningssätt som ska bestå, krävs att alla i organisationen är med på tåget och agerar hållbart i vardagen.

Hållbara affärsmodeller SMF SME Energieffektivitet

Växthus skapar ett förhållningssätt för energieffektiva, hållbara och lönsamma små- och medelstora företag.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Almi företagspartner Östergötland AB

468 479 kr

 

Offentlig medfinansering

Linköpings universitet

210 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

722 891 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 401 370 kr

Total medfinansering

1 401 370 kr

52,90 %

Summa EU-medel

1 247 616 kr

47,10 %

Total finansiering

2 648 986 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200656

Projektägare

ALMI Företagspartner Östergötland AB

Projektledare

Peter Björling
ALMI Företagspartner Östergötland AB
013 20 07 16

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden