Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Regionala noder - samverkansprojekt

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 19 juni 2015 – 30 april 2018

Regionala noder för energikartläggningsstöd

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? De regionala noderna tillsammans med Energimyndigheten hjälper och vägleder dig i ditt energiarbete.

De regionala noderna finns representerade genom de regionala energikontoren i Sverige. De erbjuder stöd för att kunna hjälpa och stötta små och medelstora företag i sin region inför, under och efter det att företaget ansöker om energikartläggningsstöd. Projektet ska växla upp effekten av detta stöd med målet att ytterligare bidra till en effektiv energianvändning och ökad konkurrenskraft hos företag, men också uppmärksamma företag om andra stödmöjligheter och pågående projekt.

 

Nodernas uppgift

De regionala noderna ska identifiera små och medelstora företag som vill energieffektivisera och stödja dem genom hela effektiviseringsprocessen. Noderna anordnar seminarier med olika typer av inriktningar där de informerar och uppmärksammar företag om de stöd som erbjuds för att arbeta med energieffektivisering. I första hand är det energikartläggningsstödet, där en energikonsult hjälper till att göra en energikartläggning.

 

Energikartläggningsstödet

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet och innehåller förslag på hur företaget kan minska energikostnaderna. De regionala noderna hjälper dig att söka energikartläggningsstödet hos Energimyndigheten.

 

Vad händer efter en energikartläggning?

Efter energikartläggningen är det nodernas uppgift att, förutom att anordna seminarieträffar, löpande arbeta med insatser hos företagen. Exempel på insatser är direktkontakt med företagen för att följa upp hur arbetet gått samt löpande informationsspridning av nya projekt, produkter, tjänster och stöd att söka. Med andra ord hjälper de regionala noderna dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.

Energieffektiv Regional

Basstöd till små och medelstora företag från hela landet för att få stöd i sitt energiarbete. Foto: Lena Granefelt/imagebank.sweden.se

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

17 960 039 kr

 

Summa offentlig medfinansering

17 960 039 kr

Total medfinansering

17 960 039 kr

50 %

Summa EU-medel

17 960 034 kr

50 %

Total finansiering

35 920 073 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200487

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Maria Jöhnemark
Statens Energimyndighet
016-544 24 29

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden