Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Miljökollen för småföretag

Geografiskt område: Skåne-Blekinge

Projektperiod: 1 april 2017 – 31 december 2017

Förstudieprojektet Miljökollen för småföretag ska kartlägga hur miljö- och energiarbetet ser ut i företag med 1–10 anställda. Syftet är att ta fram en åtgärdsplan till ett genomförandeprojekt som i sin tur ska se till att företag arbetar mer aktivt med miljö- och energifrågor.

Bakgrund- många småföretag arbetar inte med miljöfrågor

Företagande är nyckeln till tillväxt, men är alla nyetablerade småföretag medvetna om vad som krävs för att skapa en hållbar tillväxt?

Omvärldsbevakning visar att det finns en mängd stödprojekt för miljö- och energiarbete i offentlig sektor och i större bolag, men inte för den definierade målgruppen 1–10 anställda. Erfarenheter visar samtidigt att en mycket stor andel av småföretag med 1–10 anställda har förbättringspotential vad gäller energi- och miljöarbete.

Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd träffar årligen 1000-tals småföretag och har därför kunnat identifiera att det finns ett behov av och en efterfrågan på att få kunskap och stöd i miljöarbetet. Förstudien ska kartlägga de behov som finns bland småföretag. Kartläggningen ska ligga till grund för ett genomförandeprojekt som ska implementera stödfunktioner.

 

Vad ska projektet göra?

Syftet med förstudien är att undersöka och sammanställa vilka brister som finns i miljö- och energiarbetet hos mindre bolag (1–10 anställda). Kartläggningen utförs av Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. Förstudien riktar sig till företag och regionala kluster i både Skåne och Blekinge.

När förstudien har lagt fram sitt åtgärdsförslag kommer ett genomförandeprojekt att anordna skräddarsydda utbildningstillfälleb för företag. Samtidigt ska stiftelsen mäta hur miljö- och energiarbetet förbättras hos företagen efter utbildningstillfällena samt hur ett ökat miljö- och energiarbete kan kopplas till starkare tillväxt.

 

Projektets mål är att:

  • identifiera hur stor bristen är avseende det aktiva energi- och miljöarbetet hos de mindre bolagen
  • undersöka hur kunskapen och beredskapen ser ut i småföretag för att genomföra ett aktivt energi- och miljöarbete
  • utreda vilken form av stöd småföretagaren behöver för att komma igång att arbeta med ett aktivt energi- och miljöarbete
  • identifiera vilka organisationer som kan vara potentiella partners för att kunna driva genomförandeprojektet

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Kävlinge kommun

32 344 kr

 

Summa offentlig medfinansering

32 344 kr

Privat medfinansering

Nyföretagarcenter Syd

252 427 kr

 

Privat medfinansering

Staffanstorp Business Port

32 344 kr

 

Summa privat medfinansering

284 771 kr

Total medfinansering

317 115 kr

63,05 %

Summa EU-medel

185 806 kr

36,95 %

Total finansiering

502 921 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201210

Projektägare

Stift Nyföretagarcenter Syd

Projektledare

Thomas Holm
Stift Nyföretagarcenter Syd
0735 30 72 51

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden