Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

KTP Energi Sverige

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 17 juni 2019 – 30 juni 2022

Projektet KTP Energi Sverige hjälper små och medelstora företag att stärka sin kompetens att driva företag och att skapa tillväxt på ett hållbart sätt med hjälp av resurser från akademin.

Bakgrund

KTP står för Knowledge Transfer Partnerships och bygger på en brittisk modell där nyutexaminerade akademiker får ett strategiskt utvecklingsuppdrag hos ett företag under ett års tid. Halva akademikerns lön betalas av företaget och den andra halvan betalas av projektet. Studier har visat att utvecklingshinder som finns hos företag idag ofta består av tid, pengar, kompetens och partners. Projektet KTP Energi Sverige ska använda KTP-modellen som et redskap för att bemöta dessa barriärer.

Energi- och miljöområdet utgör ett prioriterat utvecklingsområde, och där finns starka kompetenser hos universitet och högskolor. Utöver det finns en stor potential i samarbetet mellan akademier och näringsliv för att utveckla en koldioxidsnål ekonomi över tid.

Mål

Det övergripande målet är att projektet ska leda till energieffektivisering, ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga hos företagen genom konkret och strategiskt kompetenstillförsel. KTP Energi Sverige ska även leda till energieffektivisering och kompetensförsörjning genom konkret utveckling av företagens kompetensutvecklings-, innovations- och konkurrenskraft.

Målgrupp

Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora företag som antingen har en stor potential för energieffektivisering i verksamheten eller för att påverka andra till energieffektivisering genom smarta produkter eller tjänster.

Indirekta målgrupper för projektet är:

  • stora företag i samverkan med små och medelstora företag
  • näringslivsorganisationer
  • tjänsteföretag inom verksamhetsutveckling
  • kluster och andra nätverk/organisationer inom fokusområdet
  • kommuner, regionförbund, länsstyrelser och andra myndigheter med kopplingar till små och medelstora företag, universitet och högskolor
  • deltagande universitets och högskolors personal och studenter
  • andra lärosäten
  • finansiärer, både nuvarande och potentiella för ytterligare utveckling av KTP-modellen
  • kunder och användare av KTP-företagens produkter och tjänster

Förväntat resultat

Projektet förväntas skapa nytta för såväl företaget, KTP-projektledaren som för akademin. Utöver det ska samtliga deltagande företag, med hjälp av KTP-projektledaren, genomföra åtgärder och/eller utveckla produkter eller tjänster som energieffektiviserar sin egen eller annans verksamhet.

För mer information om KTP Energi Sverige, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan i dalarna

6 199 758 kr

 

Offentlig medfinansering

Högskolan i gävle

500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Högskolan i Kristianstad

1 400 769 kr

 

Offentlig medfinansering

Mälardalens högskola

1 760 769 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna

760 768 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Jämtland Härjedalen

1 760 769 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Norrbotten

1 760 769 kr

 

Offentlig medfinansering

Södertörns högskola

500 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna (kommunalförbund) 2220001446

760 768 kr

 

Offentlig medfinansering

Länsstyrelsen i Skåne län

360 000 kr

 

Summa offentlig medfinansering

15 764 370 kr

Total medfinansering

15 764 370 kr

51,24 %

Summa EU-medel

15 003 595 kr

48,76 %

Total finansiering

30 767 965 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202376

Projektägare

Högskolan Dalarna

Projektledare

Johan Kostela
Högskolan Dalarna

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden