Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

KTP Energi 2.0

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2019 – 30 juni 2022

Projektet KTP Energi 2.0 kommer i tätt samarbete med tidigare projekt utveckla arbetet med att skapa samverkansformer som underlättar kunskapsutveckling mellan akademi och näringsliv.

Bakgrund

Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle har starka kompetenser inom energiområdet. Tillsammans med näringslivet kan de utgöra en viktig faktor i satsningarna mot en koldioxidsnål ekonomi i Norra Mellansverige. KTP, Knowledge Transfer Partnerships, är ett redskap för att kunna möta svårigheter som små och medelstora företag kan stöta på vid utveckling. Det kan handla om tid, pengar, kompetens eller partners. Små och medelstora företag utgör en stor potential för att utveckla det regionala näringslivet medhjälp av grön och hållbar tillväxt. För att möjliggöra en hållbar tillväxt i Norra Mellansverige ses ett behov av satsning på ökad specialisering inom förnybar energi, hållbara transporter, energieffektivt byggande samt drift av fastigheter, energieffektivisering och energiteknik. Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle har båda energiområdet som fokus och kan därför bidra till operativ akademisk kompetens till små och medelstora företag i regionen.

Syfte

Projektet ska leda till konkreta och hållbara insatser för en koldioxidsnål ekonomi genom en strategisk kunskapsväxling på akademisk nivå inom energieffektiviseringsområdet.

Utöver det finns målet att etablera en modell för hållbar kompetensförsörjning och kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Detta ska ske i samverkan med regionens högskolor och andra aktörer inom energi- och miljöområdet genom att identifiera och möta företagens behov av affärsutveckling och kompetenstillskott.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag med stor potential för energieffektivisering i den egna verksamheten eller för att påverka andra.

Sekundära målgrupper är följande:

  • stora företag i samverkan med små och medelstora företag
  • näringslivsorganisationer
  • tjänsteföretag inom verksamhetsutveckling
  • kluster och andra nätverk/organisationer inom fokusområdet
  • kommuner, regionförbund, länsstyrelse och andra myndigheter med kopplingar till små och medelstora företag och högskola
  • högskolornas personal och studenter och andra lärosäten
  • finansiärer
  • kunder och avsändare/brukare av KTP-företagens produkter och tjänster

Förväntat resultat

När syftet om konkreta och hållbara insatser för koldioxidsnål ekonomi uppfylls förväntas det leda till energieffektivisering i de deltagande företagens egna verksamheter. Alternativt att deltagande företags produkter eller tjänster bidrar till att energieffektivisera andra företag eller organisationer.

För mer information om KTP Energi 2.0, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan Dalarna

3 138 316 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna

2 119 065 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

2 119 065 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna (kommunalförbund) 2220001446

2 119 065 kr

 

Summa offentlig medfinansering

9 495 511 kr

Total medfinansering

9 495 511 kr

56,28 %

Summa EU-medel

7 376 444 kr

43,72 %

Total finansiering

16 871 955 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201875

Projektägare

Högskolan Dalarna

Projektledare

Marit Söderqvist
Högskolan Dalarna
072-238 16 60

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden