Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

KTP Energi - Hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv

Geografiskt område: Norra Mellansverige

Projektperiod: 1 september 2015 – 30 juni 2019

KTP-modellen ska sätta fart på tillväxten

Ett kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv, enligt engelsk modell, ska få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga.

I Storbritannien har KTP funnit i cirka 30 år och i dag är omkring hundra lärosäten involverade.”I Sverige är utvecklingen i full gång”, säger Maria Thulemark, processledare för ett av projekten. Förhoppningsvis genererar detta projekt fortsatt utbyte och samverkan mellan företag och högskola. Ett framtidsmål är att sprida modellen över hela Sverige och enligt brittiskt koncept starta KTP-kontor med upp till fem lärosäten kopplade till sig.

Först ut i projektet KTP Energi är transportföretaget Dalafrakt i Leksand som behöver IT-kompetens för att kunna byta affärssystem och utveckla sin logistik. ”För mig är det en otrolig chans att direkt efter studierna komma in i arbetslivet och få erfarenhet” säger Elin Hedman Eriksson, som är KTP-projektledare för utvecklingsarbetet. Dalafrakt består till större delen av män varav få är akademiker. Genom KTP-samarbetet har nu akademikern Elin Hedman Eriksson infört ett helt nytt logistikprogram hos Dalafrakt som bidrar till flera positiva effekter såsom minskad energianvändning. "Jag är djupt imponerad av arbetet som just nu pågår i Mellansverige. Dalafrakt är ett av flera spännande KTP-företag i regionen” säger KTP Energi:s projektledare Per Edén.

 

Kunskapsväxlingen möjliggör tillväxt för regionens innovationer

Ett annat företag som använder kunskapsväxlingen är JPS teknik i Norra Hälsingland. Företaget har tagit fram en innovativ produkt för maskintillverkning för skogsindustrin. Den nya produkten innebär att skogsindustrins bränsleförbrukning minskar markant. I jämförelse med konkurrenterna är produkten 40 procent effektivare vid skogsavverkning. Det innebär att produkten har stor potential att nå ut på internationella marknader.

Genom att anställa en marknadschef via KTP Energi har JPS teknik nu ambitionen att vinna 30 procent av världsmarknaden för maskintillverkning inom skogsavverkning. Som en del av KTP-programmet kommer även forskare vid Uppsala skogsinstitut och SLU att arbeta nära JPS teknik för att handleda och studera teknikens möjligheter.

KTP-projektledaren Elin Hedman Eriksson har implementerat ett nytt logistiksystem hos Dalafrakt.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Högskolan Dalarna

388 506 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna

3 067 201 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Gävleborg

3 067 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Dalarna (kommunalförbund) 2220001446

3 067 201 kr

 

Summa offentlig medfinansering

9 590 108 kr

Privat medfinansering

Deltagande företag

7 232 000 kr

 

Summa privat medfinansering

7 232 000 kr

Total medfinansering

16 822 108 kr

55,02 %

Summa EU-medel

13 754 906 kr

44,98 %

Total finansiering

30 577 014 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200583

Projektägare

Högskolan Dalarna

Projektledare

Per Edén
Högskolan Dalarna
023 77 85 50

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden