Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Grön flygplats

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 1 juli 2019 – 31 oktober 2022

Svenska regionala flygplatser AB (SRF AB), är ett bolag som ägs av 33 kommunala och regionala flygplatser över hela Sverige. I projektet Grön flygplats samverkar de 24 största av dem i syfte att accelerera flygplatsernas miljöarbete.

Bakgrund

Det pågår ett stort arbete med hållbarhets- och klimatfrågor på flygplatser runt om i Sverige. Men det saknas ett strukturerat sätt för kunskapsutbyggnad, kunskapsspridning och information om goda exempel. I projektet Grön flygplats kommer deltagande flygplatser att ta fram ett gemensamt sätt att arbeta med frågor gällande energieffektivisering och minskad mängd koldioxidutsläpp från flygplatserna. De ska även möjliggöra fossilfri tankning av flygplan, kommunikation av flygplatsernas miljöarbete och omvärldsbevakning.

Mål

Det övergripande målet för Grön flygplats är att, tillsammans med små och medelstora företag, minska koldioxidutsläppen på SRF-flygplatser, möjliggöra tankning av fossilfritt flygbränsle och laddning av elflygplan.

Projektet kommer även att stötta flygplatserna med att ta fram åtgärdsplaner, hitta nya modeller för samverkan med små och medelstora företag, sprida goda exempel och genom omvärldsbevakning sprida nya rön för att minska koldioxidutsläppen.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är svenska små och medelstora företag som med hjälp av projektet får möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster. Sekundära målgrupper är andra flygplatser som vill energieffektivisera, resenärer, flygbolag som vill tanka fossilfritt, producenter av biodrivmedel för flyg, företag som producerar och utvecklar el- och hybridflygplan, företag som utvecklar nya lösningar för energieffektivisering och Trafikverket.

Förväntat resultat

När projektet är avslutat förväntas miljönätverket ha blivit väl etablerat och skaffat nya samarbetspartners och kontakter hos små och medelstora företag. Det påbörjade miljöarbetet och framtagningen av ny teknik som gagnar små och medelstora företag kommer att fortsätta drivas av ledningen för nätverket och ledningen för SRF.

För mer information om Grön flygplats, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

AB Dalaflyget 5566912183

91 662 kr

 

Offentlig medfinansering

Arvidsjaurs flygplats AB

192 053 kr

 

Offentlig medfinansering

Fyrstads Flygplats AB 5562344373

117 851 kr

 

Offentlig medfinansering

Gällivare kommun

91 662 kr

 

Offentlig medfinansering

Hagfors kommun

91 662 kr

 

Offentlig medfinansering

Halmstad Flygplats AB 5566501846

317 761 kr

 

Offentlig medfinansering

Hemavan Tärnaby Airport AB 5562455484

52 377 kr

 

Offentlig medfinansering

Höga Kusten Airport AB 5565394060

91 662 kr

 

Offentlig medfinansering

Jönköping Airport AB 5567929905

410 293 kr

 

Offentlig medfinansering

Kalmar Öland Airport AB 5567158117

287 205 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlstad Airport AB 5568046535

196 416 kr

 

Offentlig medfinansering

Kristianstad Airport AB 5562255157

150 150 kr

 

Offentlig medfinansering

Lycksele Flygplats

91 662 kr

 

Offentlig medfinansering

Midlanda Flygplats AB 5569324832

235 701 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrköping Airport AB 5567216006

274 986 kr

 

Offentlig medfinansering

Nya Västerås Flygplats AB 5590523527

293 316 kr

 

Offentlig medfinansering

Pajala kommun

52 377 kr

 

Offentlig medfinansering

Skellefteå City Airport AB 5565108718

244 430 kr

 

Offentlig medfinansering

South Lapland Airport AB 5591025290

91 662 kr

 

Offentlig medfinansering

Torsby Flygplats AB 5565269353

128 327 kr

 

Offentlig medfinansering

Växjö Småland Airport AB 5561786137

256 653 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro läns flygplats AB

244 430 kr

 

Offentlig medfinansering

Örnsköldsvik Airport AB 5568389938

244 430 kr

 

Offentlig medfinansering

Ängelholms Flygplats AB 5568142896

161 500 kr

 

Summa offentlig medfinansering

4 410 228 kr

Privat medfinansering

SRF

87 298 kr

 

Privat medfinansering

SRF aktiviteter

2 060 000 kr

 

Privat medfinansering

SRF Projektledning/ekonomi

2 442 932 kr

 

Privat medfinansering

Ängelholm

161 500 kr

 

Summa privat medfinansering

4 751 730 kr

Total medfinansering

9 161 958 kr

50,44 %

Summa EU-medel

9 000 455 kr

49,56 %

Total finansiering

18 162 413 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20202338

Projektägare

Svenska Regionala Flygplatser AB

Projektledare

Mari Torstensson
Svenska Regionala Flygplatser AB
070-819 21 37

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden