Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Förbättrad industriell energieffektivitet i östgötska företag

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 januari 2018 – 30 juni 2021

Det råder bristfällig kunskap om hur beslutsunderlag för energiinvesteringar i svensk industri ser ut. Studier visar att dessa investeringar inte alltid hanteras på ett strategiskt sätt av industriföretagen, vilket de borde göra för att öka energi- och resurseffektiviteten på den globala marknaden. Kalkyler och beslutsunderlag är en förutsättning för att energirelaterade investeringar ska behandlas på ett framgångsrikt sätt i beslutssituationer.

Projektgruppen från vänster: Ylva Clausén Wingårdh, Patrik Thollander, Elisabeth Larsson, Therese Nehler

Projektgruppen från vänster: Ylva Clausén Wingårdh, Patrik Thollander, Elisabeth Larsson, Therese Nehler

Bakgrund

En viktig del i arbetet med energiinvesteringar handlar om att se vilka mervärden det ger. Ett mervärde som framkommit ur en internationell studie, innehållande drygt 70 industriella fall, har visat att energiinvesteringar i många fall leder till ökad produktivitet, vilket i sin tur resulterar i högre vinster för företagen.

Då projektet Förbättrad industriell energieffektivitet i östgötska företag kommer att analysera och lyfta fram mervärden av energirelaterade investeringar, framkommer kunskap som kan resultera i att mer välgrundade investeringsbeslut kan fattas på strategisk nivå i företagen.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till koldioxidsnålare och energieffektivare industriell produktion via ökad kunskap om mervärden av energirelaterade investeringsbedömningar.

Målgrupp

Projektets målgrupp är små och medelstora företag, samt de medarbetare som arbetar med energifrågor i dessa företag.

Förväntat resultat

Vid projektavslut förväntas minst åtta små och medelstora företag ha inkluderat mervärden i sina investeringsbedömningar och uppnå minst 150 MWh/år vardera i förbättrad energieffektivitet, eller 1 200 MWh/år totalt för projektet. Minst åtta åtgärder ska totalt genomföras inom processerna:

  • Tryckluft
  • Lokalkomfort
  • Belysning
  • Ventilation
  • Produktionsprocesser

Samtliga små och medelstora företag bör ha inkluderat mervärden vid sina energiinvesteringar. Minst 20 procent av deltagarna vid nätverksträffarna ska vara kvinnor.

 

För mer information om Förbättrad industriell energieffektivitet i östgötska företag, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Linköpings universitet

2 752 159 kr

 

Summa offentlig medfinansering

2 752 159 kr

Total medfinansering

2 752 159 kr

50 %

Summa EU-medel

2 752 159 kr

50 %

Total finansiering

5 504 318 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201478

Projektägare

Linköpings Universitet

Projektledare

Patrik Thollander
Linköpings Universitet
013-285745

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden