Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Fas 1-Energieffektiviseringsnätverk - samverkansprojekt

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 17 juni 2015 – 30 juni 2019

Nätverk för energieffektivisering

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk ditt företags energianvändning!

Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan. Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag och stödjer därför regionala nätverk som samordnas av de regionala energikontoren och länsstyrelserna.

 

Vad är ett energieffektiviseringsnätverk?

Ett energieffektiviseringsnätverk är ett regionalt företagsnätverk som små och medelstora företag kan gå med i för att få hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken kan bestå av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). En nätverkskoordinator utsedd av Energimyndigheten leder nätverken och har en energiexpert kopplat till sig som ger stöd och råd. Nätverken kommer att arrangera ett flertal träffar per år. Nätverken kommer att starta under 2016 och pågå i fyra år från det att nätverken startar.

Läs mer om nätverkens olika faser här.

 

Vad får man som deltagande företag?

Förutom möjligheten att utbyta erfarenheter med andra företag som också arbetar för att sänka sin energianvändning får företagen bland annat hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning, uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen får också tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert och kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.

Läs mer om vad du får som medlemsföretag.

 

Vad krävs för att delta?

För att delta i ett nätverk krävs det bland annat att företaget vill bidra med sitt eget engagemang och sin tid. Företaget ska också betala en deltagaravgift på 10 000 kronor per år.

Läs mer om nätverken och hur du blir medlem.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

46 030 935 kr

 

Summa offentlig medfinansering

46 030 935 kr

Total medfinansering

46 030 935 kr

50 %

Summa EU-medel

46 030 935 kr

50 %

Total finansiering

92 061 870 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200488

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Karin Höckerdal
Statens Energimyndighet
0736 60 20 54

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden