Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Energiriket - en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 oktober 2015 – 31 december 2018

Energiriket bygger broar mellan företag och akademi

Forskning, samverkan och innovation är i fokus för projektet Energiriket- en plattform effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling i Östra Mellansverige. Målet är att små och medelstora företag i regionen ska öka sin energieffektivisering med stöd från forskare vid Linköpings universitet.

”Samverkan i ett starkt och dynamiskt kluster ska få företagen att våga tänka och satsa på utveckling”, säger projektledare Jens Zetterstedt, vd på Energiriket – ett företagskluster inom energi och miljöteknik med bas i Finspång.

Projektet ska genomföra energikartläggningar vid 40 företag för att dessa ska kunna reducera sin energiförbrukning och därigenom minska såväl klimatpåverkan som egna kostnader. Kartläggningarna görs av sistaårsstudenter från civilingenjörsprogrammet tillsammans med en erfaren energikartläggare vid Linköpings universitet. ”Studenterna kommer nära företagens verklighet. Det ger dem kunskap och samtidigt knyter de kontakter för framtida jobb. Att forskare från Linköpings universitet är involverade i arbetet gör att vi snabbt ser vilka energiförändringar som kan göras. Forskarperspektivet gör det också möjligt att utveckla innovationer inom företagen”, berättar Jenz Zetterstedt.

 

Våga tänka utveckling

”Hittills har projektet fått ett starkt gensvar från företagen, vilket bådar gott”, konstaterar Jens. Genom samverkan hoppas vi få allt fler företag att våga tänka utveckling och att de som tidigare inte vågat satsa på en högre kompetensnivå nu får kraft att utveckla sin verksamhet. Ett av företagen har redan ställt frågan om vi kan hjälpa dem att ge förslag på nya tillämpningar för deras produkter.

Det är främst tillverkningsindustrin som deltar, men även logistikföretag och ett måleri finns med i projektet. ”Vår erfarenhet är att det är bra med blandade grupper från olika branscher som vanligtvis inte brukar prata med varandra. Det gör att deltagarna vågar öppna sig och prata om sina utmaningar utan att direkt uppleva konkurrens”, förklarar Jens.

 

Broar till akademin

Jens Zetterstedt framhåller vikten av att uppnå samverkan mellan plattformen och övriga aktörer i regionen som exempelvis Energikontor och lärosäten. Han menar också att projektet medverkar till att gränssnittet mot universitetet ökar. Inledningsvis deltar en grupp om åtta företag i kartläggningsarbetet. Nästa företagsgrupp startar sin energikartläggning under december 2016.

”Tanken är att fortsätta bygga på energinätverken för att utveckla industrin i regionen. Förväntade effekter är ett starkt och dynamiskt kluster inom affärsutveckling med inriktning energieffektivisering som blir ledande både i Sverige och i övriga Europa”, avslutar Jens.

Energiriket in action.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Finspångs kommun

645 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Karlskoga kommun

10 560 kr

 

Offentlig medfinansering

Katrineholms kommun

25 080 kr

 

Offentlig medfinansering

Kinda kommun

9 900 kr

 

Offentlig medfinansering

Köpings kommun

7 920 kr

 

Offentlig medfinansering

Linköpings kommun

48 510 kr

 

Offentlig medfinansering

Motala kommun

21 120 kr

 

Offentlig medfinansering

Norrköpings kommun

30 690 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Östergötland

984 924 kr

 

Offentlig medfinansering

Suf - sydnärkes utbildningsförbund

11 550 kr

 

Offentlig medfinansering

Åtvidabergs kommun

15 840 kr

 

Offentlig medfinansering

Örebro kommun

15 840 kr

 

Summa offentlig medfinansering

1 826 934 kr

Privat medfinansering

CNG Holdning AB

38 610 kr

 

Privat medfinansering

Caverion Sverige AB

44 368 kr

 

Privat medfinansering

Coor Service Management Industriservice AB

5 280 kr

 

Privat medfinansering

Curt Nicolin Gymnasiet AB

302 940 kr

 

Privat medfinansering

East Sweden Energy ekonomisk förening

1 339 000 kr

 

Privat medfinansering

Energiutvecklarna Norden AB

44 368 kr

 

Privat medfinansering

FBB Finspångs Brunnsborrning AB

55 440 kr

 

Privat medfinansering

Finspångs Solvärme AB

44 368 kr

 

Privat medfinansering

Finspångs Tekniska verk AB

33 000 kr

 

Privat medfinansering

Grytek AB

34 650 kr

 

Privat medfinansering

Gränges Sweden AB

170 610 kr

 

Privat medfinansering

Industriell Laststyrning i Linköping AB

44 368 kr

 

Privat medfinansering

KL Industri AB

20 000 kr

 

Privat medfinansering

Klimatteknik i Östergötland AB

44 368 kr

 

Privat medfinansering

Siemens Industrial Turbomachinery AB

17 160 kr

 

Privat medfinansering

Borggårds Bruk AB

6 600 kr

 

Privat medfinansering

Bråbo Mekaniska AB

3 300 kr

 

Privat medfinansering

Sonstorps Mekaniska AB

6 600 kr

 

Summa privat medfinansering

2 255 030 kr

Total medfinansering

4 081 964 kr

55,89 %

Summa EU-medel

3 221 839 kr

44,11 %

Total finansiering

7 303 803 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20200689

Projektägare

East Sweden Energy Ekonomisk Fören

Projektledare

Jens Zetterstedt
East Sweden Energy Ekonomisk Fören
0727 15 13 40

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden