Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Energilösningar i Världsklass

Geografiskt område: Östra Mellansverige

Projektperiod: 1 juni 2017 – 30 september 2020

Projektet Energilösningar i Världsklass ska skapa en nod för utveckling av energilösningar i Östra Mellansverige.

 

Bakgrund

Inom modern energiförsörjning är huvudutmaningen att påvisa hur integration av fristående teknologier och produkter bidrar till helheten för framtida energisystem och energieffektiviseringslösningar. Genom en bred samverkan mellan aktörer i energibranschen kan nya systemlösningar med unika möjligheter till export och hållbar tillväxt utvecklas. Det är mot denna bakgrund projektet Energilösningar i Världsklass fått sin drivkraft. Projektet bygger på behov som identifierats hos företag/leverantörer inom området energieffektivisering i regionen Östra Mellansverige. Kartläggningen visar att behoven primärt består av demonstrationsarenor, kompetensutbyte och strategisk marknadsföring på världsmarknaden.

 

Vad ska projektet göra?

Projektet ska skapa en nod för utveckling av energilösningar. Noden ska erbjuda arbetspaket i form av verifiering, validering och internationell affärsutveckling och implementering. Genomförandet sker i flera steg. Projektansvariga från Mälardalens högskola ska i ett första steg samla in data från olika testbäddsverksamheter för att sedan paketera informationen på en virtuell plattform. I nästa steg ska projektansvariga från Mälardalens högskola bygga upp en test- och demonstrationsläggning i Västerås i samverkan med Energy Action Center, ABB, PEAB, Västerås Stad och KTH. Studsvik ansvarar sedan för att skapa ett målgruppsanpassat erbjudande kring testbädd- och demonstrationsmiljön. Tillsammans med Mälarenergi och Energimyndigheten ska de även utveckla och optimera lokalerna och kringliggande stödsystem.

Genomförandet ska leda till påtagligt ökad användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och energieffektiva företag som använder projektets och dess associerade testbäddar och demonstrationsmiljöer.

 

Projektets mål är att:

  • uppnå ökad resurseffektivitet genom utveckling och införande av energi- och klimateffektiv teknik, beteendeförändringar samt samhällsplanerarinsatser
  • skapa en internationellt konkurrenskraftig utvecklingsnod för energieffektivisering som ska identifiera system- och kostnadseffektiva lösningar som utgår från en helhetssyn, där systemprocesserna kan ta sig an flera utmaningar samtidigt
  • skapa ett samproducerande nav i ÖMS-regionen som bygger en långsiktig struktur för samägande
  • skapa långsiktig och öppen struktur för datainsamling och kodning av energieffektiva variabler inom området
  • stärka simuleringsmöjligheterna i labbmiljö som grund för vidare utveckling och forskning
  • skapa en öppen test och demomiljö i olika fastigheter och byggnationer och industriella tillämpningar, utifrån olika tekniska inriktningar med breda implikationsmönster, samt att koppla samman dessa i en virtuell struktur
  • samproducera helhets- och systemlösningar som är anpassade till en global marknad
  • arbete med lösningsleverantörer och etablera processer för en internationellt stark affärsutvecklingsprocess och strategiska marknadsföringsinsatser.

 

Målgrupper

De primära målgrupperna är leverantörsföretag inom miljöteknik samt forskningsmiljöer och samhällsfunktioner med fokus på miljö- och klimatomställning samt de företag och intressenter som är kunder för morgondagens energilösningar.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Create Business Incubator Mälardalen AB

3 681 438 kr

 

Offentlig medfinansering

Eskilstuna kommun

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Mälardalens högskola

8 267 455 kr

 

Offentlig medfinansering

Mälarenergi AB

7 851 992 kr

 

Offentlig medfinansering

STUNS

4 103 536 kr

 

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

363 647 kr

 

Summa offentlig medfinansering

24 568 068 kr

Privat medfinansering

Studsvik Nuclear AB

2 649 154 kr

 

Privat medfinansering

Synerleap powered by ABB AB

2 503 319 kr

 

Summa privat medfinansering

5 152 473 kr

Total medfinansering

29 720 541 kr

50,06 %

Summa EU-medel

29 645 996 kr

49,94 %

Total finansiering

59 366 537 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201324

Projektägare

Mälardalens Högskola

Projektledare

Fredrik Wallin
Mälardalens Högskola
0736 62 06 77

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden