Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Den koldioxidsnåla platsen 2.0

Geografiskt område: Övre Norrland

Projektperiod: 1 januari 2020 – 31 december 2022

Projektet Den koldioxidsnåla platsen 2.0 vill öka kunskapen om cirkulär ekonomi hos näringslivet. Den offentliga sektorn kommer att få fler verktyg och metoder för att lättare kunna ställa om till koldioxidsnål och hållbar konsumtion.

Den koldioxidsnåla platsen 2.0

Den koldioxidsnåla platsen 2.0

Bakgrund

Det tidigare projektet Den koldioxidsnåla platsen handlade om resvanor och hur en kommun kan arbeta med främjande av hållbar konsumtion och hållbara livsstilar. Den koldioxidsnåla platsen 2.0 är en fortsättning på det tidigare projektet och ska bidra med att integrera nya metoder och verktyg för omställningen till en koldioxidsnål ekonomi.

I Den koldioxidsnåla platsen 2.0 deltar näringslivet genom ett nätverk för restauranger, samt i utvecklingen av arbetet med cirkulära affärsmodeller. Projektet engagerar regionala företagsnätverk för att skapa kontaktytor gentemot företagen.

Mål

Det övergripande målet för projektet är att regionen har övergått till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi i alla sektorer och att klimatpåverkan från konsumtionen minskar radikalt. Projektmålet innefattar att offentlig sektor har fler verktyg och metoder för att främja en mer koldioxidsnål och cirkulär ekonomi och underlätta för en hållbar konsumtion.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp består av:

  • Kommunala verksamheter i deltagande kommuner
  • Restauranger i nätverket
  • Små och medelstora företag

Den sekundära målgruppen består av andra offentliga aktörer som regioner, länsstyrelser, universitet och kommuner i regionen och landet. Indirekt förväntas även invånare i regionen, samt de små och medelstora företag som inte deltar i projektet, att nås.

Förväntat resultat

Efter avslutat projekt förväntas en omställning från linjära till cirkulära modeller ha uppnåtts för hur deltagande organisationer från offentlig sektor och företag konsumerar, producerar och planerar. Erfarenheter från projektet leder till ökad kunskap i näringslivet och hos andra samhällsaktörer.

På längre sikt förväntas goda lösningar skalas upp i ordinarie verksamheter och bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och samhällsplanering för projektets alla målgrupper.


För mer information om Den koldioxidsnåla platsen 2.0, kontakta projektledaren. Om du vill ta del av projektbeslutet i sin helhet, kontakta någon av oss i Klimatsynk.

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Göteborgs kommun

120 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Region Västerbotten 2321000222

2 507 200 kr

 

Offentlig medfinansering

Skellefteå kommun

270 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå energi AB

300 000 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå kommun

2 848 326 kr

 

Offentlig medfinansering

Umeå Kommunföretag AB

122 800 kr

 

Summa offentlig medfinansering

6 168 326 kr

Total medfinansering

6 168 326 kr

50,28 %

Summa EU-medel

6 100 001 kr

49,72 %

Total finansiering

12 268 327 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20203233

Projektägare

Umeå kommun

Projektledare

Lucas Röhlinger
Umeå kommun
090-164938

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden