Tillväxtverket
Energieffektivisering i SME

Coacher för energi och klimat

Geografiskt område: Nationella regionalfondsprogrammet

Projektperiod: 1 april 2016 – 31 december 2021

Har ditt företag en energianvändning under 300 MWh? Då kommer du att kunna få hjälp via projektet Coacher för energi och klimat. Coacher kommer att finnas tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning och genomföra klimatsmarta åtgärder.

Nu är det klart att 134 kommuner runtom i landet har fått stöd med 68,3 miljoner kronor. Stödet är fördelat på 42 projekt och innebär att Coacher för energi och klimat kommer erbjuda små och medelstora företag stöd för att energieffektivisera verksamheten.

Coacherna kommer genomgå ett kompetensutvecklingsprogram som arrangeras av Energimyndigheten. Innan rekrytering av företag sker ska coacherna påbörja sina förberedelser med målgruppsanalys och övrig planering.

Syftet med projektet är att med hjälp av coacherna arbeta riktat med energirådgivning specifikt mot små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh/år.

"Vi räknar med att de första coacherna kan börja rekrytera företag och genomföra platsbesök på företagen till sommaren" säger Marie Rosenqvist, projektledare för Coacher för energi och klimat på Energimyndigheten. Projektet kommer att adressera identifierade hinder på både på lokal och på regional nivå.

 

Coachernas arbete

Coacherna kommer att identifiera och kontakta företag inom målgruppen. De bokar in möten med de företag som vill delta och genomför besök på företaget där en enklare genomgång av den nuvarande energianvändningen sker. Efter detta ges förslag på lönsamma energi- och klimatåtgärder. Deltagande företag bjuds också in till att lyssna på gästföreläsare och att utbyta erfarenheter med övriga deltagande företag.

Coacherna har löpande kontakt med företagen för att stödja arbetet med att genomföra de föreslagna energibesparande åtgärderna.

 

Flerårigt projekt

Ett 50-tal kommuner eller kommunsamarbeten kommer att via Energimyndigheten och nationella regionalfondsprogrammets finansiella stöd kunna anställa en coach på en halvtidstjänst. Coacherna kommer finnas tillgängliga från sommaren 2017 till december 2019.

 

Coacher i förhållande till energi- och klimatrådgivare

Coacher för energi och klimat är ett separat stöd och ersätter inte de nuvarande kommunala energi- och klimatrådgivarna (EKR). Stödet är istället en komplettering till EKR där fokus läggs på små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh. I vissa kommuner kan det därför finnas både EKR och coacher.

coacher för energi och klimat

Coacher hjälper små och medelstora företag att bli mer energieffektiva. Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

Finansiering

Aktör

Kronor

Procent

Offentlig medfinansering

Statens energimyndighet

48 879 504 kr

 

Summa offentlig medfinansering

48 879 504 kr

Total medfinansering

48 879 504 kr

50 %

Summa EU-medel

48 879 503 kr

50 %

Total finansiering

97 759 007 kr

100 %

Fakta

Ärende ID

20201037

Projektägare

Statens Energimyndighet

Projektledare

Gustaf Länn
Statens Energimyndighet
016-544 22 12

Projektets webbplats

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden