Tillväxtverket

Tillgänglighetsredogörelse

Tillväxtverket och Energimyndigheten står bakom den här webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur klimatsynk.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgängliget på webbplatsen

Den här webbplatsen har brister i tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från eufonder.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt besrivningen nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Du kontaktar oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret på sidan så att vi får veta att problemet finns.Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:

 • Gränssnittet kan inte styras med enbart tangentbordet både på mobil och stor skärm.
 • Fokus visas inte visuellt tydligt när användaren navigerar med tangentbordet
 • Det finns inte genvägar för att underlätta navigering med tangentbord.
 • Texters förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillsammans inte tillräckliga kontraster.
 • Formulärobjekt är inte kodade med korrekt formulärskod.
 • Ledtexter är inte knutna till respektive formulärobjekt.
 • Inmatningsfält i formulär går inte att identifiera genom korrekt uppmärkning i attributet autocomplete.
 • När fel uppstår i formulär meddelas det inte tydligt för användaren.
 • Aria-expanded används inte för områden som kan fällas ut och ihop.
 • Alt-texter på bilder fattas på flera bilder.
 • Rubriknivåer är inte korrekta på flera sidor.

Oskäligt betungande anpassning

Tillväxtverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av klimatsynk.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Klimatsynk.se ska läggas ner under 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av eufonder.se

Bedömningen av Funka gjordes 2019-04-29 till 2019-05-10.

Funkas metodik för testning är utvecklad i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och allt de rekommenderar är testat i verkligheten.

Utifrån Funkas kommer Tillväxtverket under hösten/vinter 2020-2021 att göra både tekniska och redaktionella åtgärder på webbplatsen för att rätta till de tillgänglighetsfel som framkom i rapporten.

Webbplatsen publicerades 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 oktober 2020.