Tillväxtverket

Hållbar tillväxt

Bild på en man med dator som sitter på en bänk. En cykel står framför.

Hållbar tillväxt handlar om att se till att ekonomiska resurser skapas i linje med en vision om hållbar utveckling. Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt genom att förändra och förnya ekonomin tillsammans med regioner och företag.

Ekonomisk tillväxt behövs för att skapa nya ekonomiska resurser. Resurser som behövs för att utveckla hela samhället och för att företag ska bli konkurrens­kraftiga. För att få hållbar tillväxt — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — behöver vi se till att resurserna skapas på ett hållbart sätt. Tyvärr sker det inte idag och därför är det så centralt för oss att arbeta med att förändra och förnya ekonomin.

Hållbar tillväxt är långsiktig

Genom att fokusera på ekonomisk förändring och förnyelse skapar vi förutsättningar för hållbar tillväxt över tid. Då kan vi tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Att ha hållbarhet i fokus hjälper oss att bättre förstå hur ekonomin förändras och förnyas.

Vi underlättar förnyelse och anpassning

Vår roll är att stödja företag och regioner i att anpassa sig till nya förutsättningar och i att ta vara på de nya möjligheter som samtidigt skapas. Vi lyfter fram vad som behöver ske för att tillväxten ska vara hållbar och tar initiativ till insatser som stödjer den utvecklingen. Företagandet ser vi som ett viktigt verktyg för att utveckla och sprida lösningar på olika samhälls­utmaningar.

Tillväxtverkets hållbarhetsarbete

Vi vill inte bara att andra ska arbeta med hållbarhet. Det är också viktigt i vårt eget arbete. Genom att bygga in hållbarhet i vår dagliga verksamhet tar alla medarbetare ansvar för hållbarhets­perspektivet i sitt arbete. Det ger oss möjlighet att påverka både vår egen och Sveriges framtid.
Vi arbetar med hållbarhet på tre olika sätt, genom att:

  • utveckla insatser för hållbar tillväxt
  • integrera hållbarhet i våra arbetsprocesser
  • minska myndighetens egen direkta negativa påverkan på
    omvärlden.

Kontakt

Malin Price

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se