Tillväxtverket

Tillsatta jobb

På denna sida publicerar vi kungörelse om tillsättning av tjänst, samt eventuella avbrutna rekryteringar. Läs också om hur du överklagar beslut.

Tillsatta tjänster:

Utlyst tjänst: Handläggare av transportbidrag (vikariat)
Namn: Helén Sundqvist
Tjänstgöringsort: Arjeplog
Ärende- ID: Ä 2022-5397
Sista datum för överklagande: 2022-12-29

Utlyst tjänst: Erfaren produktionsledare
Namn: Ted Lundin
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5326
Sista datum för överklagande: 2022-12-27

Utlyst tjänst: Administratör på Rättsavdelningen
Namn: Eric Elgemyr
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5420
Sista datum för överklagande: 2022-12-27

Utlyst tjänst: Handläggare på enheten Regional tillväxt södra Sverige
Namn: Emma Wixe
Tjänstgöringsort: Jönköping
Ärende- ID: Ä 2022-4742 
Sista datum för överklagande: 2022-12-26

Utlyst tjänst: Juniora jurister till Rättsavdelningen
Namn: Daniel Bedrosian
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5438
Sista datum för överklagande: 2022-12-21

Utlyst tjänst: Erfarna jurister till rättsavdelningen med inriktning domstolsprocesser
Namn: Louise Rehnberg
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5227
Sista datum för överklagande: 2022-12-20

Utlyst tjänst: Juniora jurister till Rättsavdelningen
Namn: Per Wisaeus
Tjänstgöringsort: Malmö
Ärende- ID: Ä 2022-5438
Sista datum för överklagande: 2022-12-20

Utlyst tjänst: Juniora jurister till Rättsavdelningen
Namn: Mathilda Stefansson
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5438
Sista datum för överklagande: 2022-12-20

Utlyst tjänst: Verksjurister till Stockholm eller Malmö
Namn: Ida Blomqvist
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5231
Sista datum för överklagande: 2022-12-14

Utlyst tjänst: Verksjurister till Stockholm eller Malmö
Namn: Therese Olausson
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende- ID: Ä 2022-5231
Sista datum för överklagande: 2022-12-14

Utlyst tjänst: Förvaltningsledare IT
Namn: Jarno Lohela
Tjänstgöringsort: Östersund
Ärende- ID: Ä 2022-5024
Sista datum för överklagande: 2022-12-13

Avbrutna rekryteringar:

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR 
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar

From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.