Tillväxtverket

Broschyrer

Här kan du läsa, ladda ner och skriva ut informationsbroschyrer om Klimatsynk. Vänligen notera att ett par av projekten även har informationsblad på deras respektive projektsidor. Dessa kan användas för att sprida information om projekten.

Ladda ner informationsbroschyrer

Klimatsynk

Informationsbroschyr om Klimatsynk på svenska