Tillväxtverket

Klimatsynks funktioner och tjänster

Nedan listas de funktioner och tjänster som du kan ta del av på vår webbplats.

Klimatsynks projektportföljer

Här hittar du svenska regionala och nationella EU-projekt inom områdena: Företagsstöd, Hållbara transporter, Energieffektivisering, Förnybar energi och Forskning och innovation samt koldioxidsnål teknik. Klimatsynk uppdaterar löpande projektportföljerna med nya beviljade projekt.

Utlysningar och finansiellt stöd till företag

Här sammanställer Klimatsynk nationella utlysningar och stöd, samt tävlingar som företag kan delta i.

Reportage, rapporter och webbföreläsningar

Här hittar du bland annat nyheter, reportage, publikationer och intervjuer med projektledare samt webbföreläsningar inom området koldioxidsnål ekonomi.

Statistik över finansiering

Här hittar du nyckeltal och statistik över finansieringen i de nio svenska regionalfondsprogrammen. All data uppdateras första måndagen varje månad.