Tillväxtverket

Aktuellt

Artiklar som väcker intresse och ger en inblick i allt det vi gör inom vår verksamhet.

 • 2022-12-08
  Nu kan du se när EU-finansieringen går att söka ett år framåt
  Nu är det lättare att se vilka erbjudanden om finansiering som kommer från våra EU-program. Tidsplaner ska hjälpa den som vill söka att se vad som kommer ut och när, och därmed kunna förbereda sina ansökningar lång tid i förväg.
 • 2022-12-01
  Nu startar EU:s programperiod 2021-2027 på riktigt
  Nu har EU-kommissionen äntligen godkänt alla elva EU-program som Tillväxtverket är förvaltande myndighet för. Därmed är flera års förberedande arbete med den nya programperioden till ända.
 • 2022-11-11
  Var med du också på Landsbygdsveckan!
  Landsbygder förtjänar en tydlig plats i rampljuset. I maj händer just det. Landsbygdsveckan är en helt ny nationell arena, där byar och företag kan delta på samma villkor som universitet och regioner. Var med du också och möt hela Sverige.
 • 2022-11-07
  Handläggningstider och bemötande i fokus i nytt uppdrag
  Nio myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att följa upp handläggningstider och bemötande. Tillväxtverket ska analysera resultatet och lämna förslag som bidrar till enklare myndighetskontakter. Cecilia Holmgren är projektledare och berättar mer:
 • 2022-11-02
  Gd Elisabeth Backteman om tillit och ledarskap
  – Vi ska ge medarbetare ansvar och förtroende. Under pandemin lärde vi oss hur viktigt det är att samarbeta över gränserna inom organisationen. Det samarbetet vill vi fortsätta att stimulera på olika sätt.
 • 2022-10-25
  Så satsar regionerna - 800 sidor blev 28
  Två rapporter har blivit en. 800 sidor har blivit 28. Nio enheter har samarbetat. Nu finns kortrapporten Så satsar Sveriges regioner - 2021 , där läsaren snabbt kan hämta kunskap och få inspiration.
 • 2022-10-21
  Missa inte årets konsthändelse!
  Just nu förbereder KUL:s styrelse årets konstlotteri som går av stapeln den 30 november.
 • 2022-09-30
  "Data i en sammanställning har förmåga att bli en sanning"
  Tillväxtverkets EU-program finansierar mängder av projekt som myndigheten hjälper framåt. För att förstå vad ett programs pengar gör för nytta är det därför just projekten som blir intressanta. Vad bidrog de med? Vad användes pengarna till? Blev det som vi och EU hade hoppats?
 • 2022-09-22
  Enkätsvar - en bra vägvisare för ett nytt intranät
  535 medarbetare svarade på enkäten om Medarbetarsidorna. Det tackar projektgruppen för! Svaren är ganska samstämmiga. Högst betyg fick språket. Lägst betyg fick sökfunktionen.
 • 2022-09-16
  Hösten i projektet Medarbetar­fokus
  Även om vi har många ärenden kvar inom korttidsuppdraget och ett stort arbete med att avsluta uppdraget kvarstår, så är det ett faktum att vi går mot slutet av korttidsuppdraget. Det påverkar många delar av organisationen, både genomförande­organisationen, stödfunktioner och den ordinarie verksamheten. För att det ska bli ett så bra avslut som möjligt och alla medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar att gå vidare i yrkeslivet så finns en rad aktiviteter planerade under hösten.
 • 2022-09-15
  Återhämtning för turismen i Sverige
  Förutsättningarna för turism och besöksnäring har förändrats de senaste åren, både globalt och i Sverige. Efter en viss återhämtning efter coronapandemin står nu turism- och besöksnäringen inför nya utmaningar.
 • 2022-09-13
  HealthTech Nordic nominerat till EU-pris
  Tillväxtverket har nominerat Interreg-projektet HealthTech Nordic 2.0 till EU-utmärkelsen European Enterprise Promotion Award (EEPA Award), för sitt jobbskapande.
 • 2022-09-06
  De vakar över EU-fonderna
  Övervakningskommittéerna är till för att följa hur väl vi genomför EU-fonderna. Ledamöterna ska titta på vilka insatser som väljs ut och hur väl de bidrar till att nå målen med programmen. Frågor som de särskilt följer är hur utvärderingen av programmen framskrider och hur väl vi kommunicerar resultaten i fonderna.
 • 2022-08-25
  Agila förhållningssätt – är det något för oss?
  Hur arbetar vi med utveckling och vilken utvecklingskultur har vi på myndigheten? Vad innebär agilt förhållningssätt och hur skiljer det sig från agila metoder? Detta och mycket mer har en arbetsgrupp på utvecklingsavdelningen fördjupat sig i under våren.
 • 2022-07-01
  Så tänker vi om utvecklings­inriktade arbetssätt
  Som ett led i att jobba med myndighetens utvecklingsstrategi har Utvecklingsavdelningen på Tillväxtverket frågat medarbetare och chefer om deras erfarenheter av utvecklingsinriktade arbetssätt. I denna artikel har vi sammanfattat insikter från intervjuerna. En gemensam bild vi får är att Tillväxtverket har en positiv och utvecklingsinriktad kultur, men viss osäkerhet kring vad utvecklingsinriktade arbetssätt innebär i praktiken.
 • 2022-06-29
  KUL sommartipsar
  Nu är sommaren här. Och semestern! Personalföreningen KUL kan inte låta bli att lista några personliga tips, när KUL-aktiviteterna tar paus.
 • 2022-06-21
  EU-kommissionär vill se fler kvinnor som företagsledare i Sverige
  Den nya EU-programperioden närmar sig på riktigt. Det blev än mer tydligt i fredags när EU-kommissionär Elisa Ferreira och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg signerade överenskommelsen som är en förutsättning för samarbete mellan Sverige och Bryssel.
 • 2022-05-11
  Hur klarade sig företagen som fått EU:s stöd under pandemin?
  Hur klarar sig företag vid plötsliga, större, oförutsedda händelser som en pandemi? Det är ett outforskat område. Den här studien analyserar hur 19 000 företag som tagit emot stöd av EU:s regionalfond klarade av covid 19-pandemins första år.
 • 2022-05-10
  Nya kurser i utbildningsportalen
  Nyligen publicerades tre nya kurser i Utbildningsportalen. Två är viktiga för dig som jobbar med EU:s regionalfond. Den tredje är viktig för alla som är anställda på Tillväxtverket.
 • 2022-05-09
  Varför ska våra pengar till Bryssel tur och retur?
  Sverige betalar en medlemsavgift i EU som sedan betalas tillbaka till oss igen. Varför är det så? Varför kan vi inte bara sköta alltihopa inom Sveriges gränser?
 • 2022-05-02
  Livesändningar från EU:s regionalfond
  Ingen på Tillväxtverket kan väl ha missat att det är full fart i arbetsgrupperna som jobbar med att lansera perioden 2021–2027 av EU:s regionalfond (Regionalfonden). Under två veckor kröns nu arbetet, som startade redan 2018, av åtta digitala event på Tillväxtverkets livesändningssida.
 • 2022-04-27
  Fem definitioner för landsbygder
  Hur definierar ni begreppet landsbygder på din enhet? Förhoppningsvis hänger svaret på den frågan nära ihop med hur ni tänkt tillämpa definitionen i ert arbete med kunskap och lärande.
 • 2022-04-21
  Dags att fira ”nit och redlighet”
  Efter två år med restriktioner är det äntligen dags att fira de medarbetare som ska få utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”, NOR.
 • 2022-03-07
  Sökes: Uppdrags­ansvarig för utvecklings­process
  Vill du bli utlånad till Utvecklingsavdelningen och på deltid arbeta som utvecklingsansvarig för att ta fram en gemensam utvecklingsprocess för myndigheten under 2022?
 • 2022-03-02
  Regionalanalys - Pipos nya projekt
  Tjänsten Regionanalys är ett nytt utvecklingsprojekt. Gruppen som förvaltar och utvecklar Pipos driver det. I dagsläget finns en prototyp av tjänsten. Om Regionalanalys vidareutvecklas kommer du bland annat att kunna jämföra tillgängligheten av olika servicear i olika områden av Sverige och mer.
 • 2022-02-28
  Johanna vill satsa på energi och gemenskap
  Johanna Pauldin är sedan i början av februari ny avdelningschef för Korttidsarbete genomförandeorganisationen. Här berättar Johanna om målarbetet, om sin roll och om varför det är så bra att medarbetare som arbetat länge på Tillväxtverket väljer att jobba inom korttidsuppdraget. Johanna har arbetat många år på Tillväxtverket, ända sedan myndigheten hette NUTEK, så vi ville veta vad som är så speciellt med den här uppgiften samt hälsa henne välkommen till den nya tjänsten.
 • 2022-02-25
  Från handläggarninja till handläggarguru!
  Ett av förbättringsförslagen för att korttidsuppdraget ska nå de ambitiösa målen är att gå från rutinstyrd till erfarenhetsbaserad handläggning. Det innebär att rutiner och erfarenhet ska balanseras. Erfarenhetsbaserad handläggning är det vanliga arbetssättet hos de flesta myndigheter och en helt normal utveckling för korttidsuppdraget.
 • 2022-02-23
  Miljömålsrådet får förlängt uppdrag
  Nu vill regeringen öka takten i arbetet för att nå de nationella miljömålen genom att förlänga Miljömålsrådets uppdrag med ytterligare fyra år. Tillväxtverkets gd Gunilla Nordlöf ingår i rådet tillsammans med 17 andra myndighetschefer från strategiskt utvalda myndigheter.
 • 2022-02-09
  Projektportföljen - när den katchiga hisspitchen är för svår att skriva
  Att lägga tid på att sätta ihop projektportföljer har blivit ett framgångsrikt koncept för Tillväxtverkets EU-program. Och ännu viktigare blir det 2021-2027. - Genom att analysera projektportföljen kan vi se vad investeringarna har gått till och vilka områden som ännu inte har fått det stöd som programmet har pekat ut, säger Lorraine Jonis, programansvarig Skåne-Blekinge.
 • 2022-01-28
  Lär dig mer om vårt nya landsbygdspaket
  Ett ögonblick, Evelina Selander! Vi har hört talas om ett helt nytt paket för livskraftiga landsbygder. Och att ni bjuder in alla medarbetare till en Landsbygdsverkstad den 4 februari. Kan du berätta mer?
 • 2022-01-18
  Tillväxtverket uppmärksammas internationellt
  Strax innan jul blev Startup Sweden uppmärksammade i franska dagstidningen Le Monde. Arash Sangari som är programansvarig för Startup Sweden citeras i artikeln.
 • 2021-12-20
  Arbete i mellanrum skapar ny kunskap
  Elfrågan, hur påverkar den företags utveckling på en ort? Och processer för tillstånd? Daniel Fahlander märkte att det fanns glapp i viktig kunskap. För att komma åt den startade han samarbete med andra enheter.
 • 2021-12-15
  Regionala EU-program godkända av regeringen
  De åtta regionala regionalfondsprogrammen godkändes på regeringens sammanträde den 9 december. Det nationella programmet inväntar fortfarande beslut. Programmen för Fonden för en rättvis omställning (FRO) och för Interreg Östersjön-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) är redan godkända sedan tidigare.
 • 2021-12-09
  Spanien vill prata regional splittring
  Delar av spanska kungadelegationen besökte Tillväxtverket när den var i Sverige för någon vecka sedan. De fick inte bara en presentation om vårt arbete med 30 utvalda landsbygdskommuner. De fick den levererad på spanska.

Extern användare

test