Tillväxtverket

Svenska regionalfondens arbete för klimatsmart regional tillväxt

 Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Alla beviljade regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi hittar du här tillsammans med projektbeslut och finansieringsdata. Här hittar du som är projektledare, regional aktör, företagare eller är intresserad av vad som händer inom området över 100 klimatsmarta projekt från Sveriges alla regioner. 

Tillväxtverket
Energimyndigheten
Europeiska Unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektexempel i fokus

Världens första elväg sätter Sverige på kartan  

Elvägen utanför Sandviken är en nod för kunskapsöverföring och lockar internationella besökare. Elvägen är en av flera klimatsmarta transportlösningar med bränsle ur regionalfonden.

Storsatsning på laddinfrastruktur i Norrland

Projektet Stolpe in för Stad och Land bygger laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs söder i ett unikt  samarbete mellan regionalfonden och  Klimatklivet.

Bioplast gör entré genom upphandling

Fossilbaserade engångsartiklar inom det kommunala kan ersättas av förnybara och minska klimatpåverkan dramatiskt.

Statistik över svenska regionalfonden

Här hittar du unik data över hur det går för varje insatsområde och region.

Regionalfondens satsning på koldioxidsnål ekonomi

2,89 miljarder kronor ska delas ut till projekt som skapar jobb och stöttar övergången till en koldioxidsnål ekonomi i sveriges regioner.