Tillväxtverket
Färger för etiketterna

Geografiskt område: -

Testartikel för färgerna på etiketterna

Ingress

Innehåll

Den här tabellen innehåller siffror

Medel

Aktör

Kronor

Medfinans

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Fakta

Ärende ID

${context.projectData.id}

Projektägare

${context.projectData.organization}

Projektledare

${context.projectData.projectmanager_firstname} ${context.projectData.projectmanager_lastname}
${context.projectData.organization}
${context.projectData.projectmanager_phone}

Detta projekt får stöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden