Tillväxtverket

Finansiering

Vi erbjuder finansiering som stärker näringsliv och regioner.

Finansiellt stöd till olika projekt

Våra utlysningar kan ge finansiell hjälp till olika projekt och insatser som är aktuella just nu.

Man som jobbar med dator och telefon.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet.

Fyra personer i samarbete.

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

En granskog

Almi Invest Green Tech

Almi Invest Green tech stöttar små och medelstora företag som arbetar med viktiga klimatlösningar.