Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: Bredband, natur och företagare.

Småland och Öarna

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Småland och Öarna och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Huvuddelen av pengarna inom programmet Småland och Öarna ska användas till satsningar för att utveckla näringslivet i regionen.

Programmet är inriktat mot fyra tematiska mål:

 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  38 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Eftersom näringslivsutveckling är huvudfokus för programmet ligger en stor del av budgeten här.
 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  33 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behöver samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor öka ytterligare.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  15 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Fokus ligger på transporter, men programmet ska även stödja utveckling och förbättring av användningen av förnybar energi.
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
  10 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Insatserna ska fokusera på att samordna processer som är kopplade till investeringar för ökad tillgång till bredband. Det handlar dock inte om direkta stöd till bredbandsinvesteringar.

Programdokument

Operativt program för Småland och Öarna ändrat dec 2017 Pdf, 478.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kort version av programdokumentet

Kort version av det operativa programmet för Småland och Öarna

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for Småland and the Islands Pdf, 552.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Broschyr om programmet

Kort information om innehållet i det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Småland och Öarna. Filtrera resultatet genom att ange område Småland och Öarna i Projektbanken

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Småland och Öarna ingår fyra län: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

66 miljoner euro