Tillväxtverket
eu-logotyp

Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp i landet. Tillväxtverket har föreslagit ett nationellt program för detta och regeringen har godkänt förslaget. Programmet startas upp 2022.

Utöver att fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp ska fonden även tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

De industrier och regioner som är föreslagna att omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond är stålindustrin i Norrbotten, mineralindustrin på Gotland och metallindustrin i Västerbotten.

Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering.

Regeringen godkände Tillväxtverkets förslag på nationellt program 3 november. Nu återstår EU-kommissionens godkännande.

Informationen på denna sida uppdateras löpande.


Här kan du läsa förslaget på programdokumentet samt omställningsplanerna för de fyra regionerna:

Förslag på operativt program för Fonden för en rättvis omställning och omställningsplanerna Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.