Tillväxtverket

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Aktuellt

 1. Fokus hållbara transporter

  Hur kan vi resa och upptäcka världen på ett mer hållbart sätt? I Tillväxtverkets och Visit Swedens seminarieserie om hållbar turism lyfter vi denna gång…

  Företag Regioner Andra aktörer Turism

 2. Ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4

  Pandemin slog särskilt hårt mot besöksnäringen och omsättningen har sedan krisens början legat under normala nivåer. Besöksnäringen uppvisade dock en stark…

  Nyhet Statistik Turism

 3. Så kan natur- och ekoturism­företag stärkas ytterligare

  Tillväxtverkets utvecklingscheckar har varit en mycket uppskattad stödinsats bland natur- och ekoturismföretag. Inför möjliga nya satsningar har företagen…

  Nyhet Turism

 4. Ökat intresse för hållbar turism

  Intresset ökar för att lära sig om hur turism och besöksnäringen kan agera mer hållbart. I en gemensam seminarieserie lyfter Tillväxtverket och Visit Sweden…

  Nyhet Turism

En familj sätter upp sitt tält på en campingplats.

Ekonomiska läget i besöksnäringen 2021 - kvartal 4

Besöksnäringen uppvisade en stark återhämtning under den senare hälften av 2021. Trots detta omsatte besöksnäringens branscher 14 procent mindre under det fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2019.

En kvinna myser med en hund i ett bergslandskap

Så kan natur- och ekoturismföretag stärkas ytterligare

Tillväxtverkets utvecklingscheckar har varit en mycket uppskattad stödinsats bland natur- och ekoturismföretag. Inför möjliga nya satsningar har företagen en rad förslag på områden där främjande aktörer skulle kunna göra extra stor nytta för branschen.

Rött hus med skyltar för övernattning

Besöksnäringens omställning

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling.

Pojke och slädhundar i vinterlandskap

Ökat intresse för hållbar turism

I en gemensam seminarieserie lyfter Tillväxtverket och Visit Sweden aktuell kunskap om hållbar turism.