Tillväxtverket

Livsmedelsstrategi

Livsmedelssektorn är en kärnsektor i svensk ekonomi med outnyttjad potential. Vi jobbar för att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

Aktuellt

 1. Ett hållbart livsmedelssystem

  Hur kan myndigheter bidra till att mat produceras och konsumeras på ett sätt som är hållbart för planeten, människan och ekonomin? En grupp myndigheter…

  Evenemang Andra aktörer Livsmedel

 2. Ny tjänst underlättar för svenska livsmedelsföretag

  Den nya tjänsten bygger på att data hämtas från olika myndigheter och samlas på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se . Först ut att få tillgång…

  Nyhet Företag Livsmedel

 3. Attraktiv och jämställd livsmedelssektor

  Livsmedelssektorn är en samhällskritisk sektor och utgör en betydande del av näringslivet, med cirka 300 000 anställda och ett förädlingsvärde på cirka…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Kompetens Livsmedel

 4. Jordbruksverket presenterar årsrapport om livsmedelsstrategin

  Jordbruksverket presenterar sin årsrapport om livsmedelsstrategin och utvecklingen i den svenska livsmedelskedjan. Inom ramen för Jordbruksverkets uppdrag…

  Nyhet Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Statistik Livsmedel

Två män jobbar i en industrilokal.

Den svenska livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Jämställdhet i livsmedelssektorn

Livsmedelssektorn är en samhällskritisk sektor och utgör en betydande del av näringslivet. Sektorn har stor potential, men också utmaningar, inte minst för att lyckas attrahera och behålla medarbetare med relevant utbildning till sektorns olika företag.

Vetefält

Så påverkas livsmedelskedjan av Rysslands invasion av Ukraina

Inom Tillväxtverkets samordningsuppdrag för Livsmedelsstrategin följer vi noga utvecklingen med fokus på hur invasionen kan komma att påverka konkurrenskraft och robusthet i sektorn på kort och lång sikt.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Linkedin-grupp för utbyte på nationell och regional nivå

Gruppen är ett forum för utbyte inom Livsmedelsstrategi­arbetet på både nationell och regional nivå. I gruppen delar vi med oss av kunskap, nya idéer och hittar gemensamt lösningar på utmaningar.